Helsingin Meri-Rastilan rantametsä aiotaan katkaista rakentamisella. Asia on kaupunginvaltuustossa huomenna keskiviikkona 11.12. 2013. Saimme käyttöömme Janne Käpylehdon sunnuntaina pikku kopterillaan kuvaamaa ilmakuvaa. Siitä näkee näin talvellakin, miten yhtenäinen metsä on kyseessä. Raskas rakentaminen tulisi paikoin noin 80 metrin päähän rannasta.

Paikalliset asukasaktiivit ja ammattisuunnittelijat tekivät rakentamiselle vuosi pari sitten vaihtoehtoisen OurCity -hahmotelman, jossa täydennysrakentaminen sijoittuisi paljolti nykyisen rakennuskannan väleihin.  Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tyrmäsi tämän rakentavan ehdotuksen vedoten muun muassa pysäköintipaikkojen lisääntyvään tarpeeseen. Viraston kommentin mukaan asukkaiden ehdottama rakentaminen ”syö vanhat autopaikat samalla kun tuottaa tarvetta uusille. Muodostuva taloudellinen yhtälö on todella vaikea Helsingin korkealla kustannustasolla ratkaistavaksi”. Virasto totesi myös haluavansa saada alueelle omistusasuntoja, ja silloin ranta ja metsä houkuttelevat.

Päätäntä on nyt niin pitkällä, että OurCity  on ohitettu samoin kuin kaupungin omien virastojen poikkeavat näkemykset. Valtuustossa tuskin palataan rakentamisessa lähtöruutuun, joskin sen keventäminen ja siirtyminen rannasta poispäin lienee vielä mahdollista. Parasta olisi, jos päädyttäisiin vähintäänkin kompromissiin OurCityn ja kaupunkisuunnitteluviraston näkemysten välillä.

Raskaan rakentamisen tuomista rantaluontoon ei ole tehty tyylillä. Mielestäni tästä puhutteleva esimerkki on OurCityn kohtelun ohella vuoden 2010 viranomaisneuvottelu. Siinä Helsingin rakennusvalvontaviraston Risto Nyberg esitti, että rakentamisesta tulisi luopua, koska jyrkkä rantatörmä ei oikein sovi rakentamiseen ja alueella on (Helsingin suojeluohjelmassakin mainittu) Litorina-meren rantakivikko.

Ote viranomaisneuvottelun muistiosta >>

Risto Nyberg: Suunnitelmassa ei ole käsitelty maaston topografiaa. Jyrkkyys aiheuttaa ongelmia katujen toteuttamiselle, pysäköinnille ja esteettömyydelle. Litorinamuodostelman arvo häviää. Ekologista käytävää ei enää jää ainakaan jos venesatama tulee. Meri-Rastilan asukkaat ovat vastustaneet suunnitelmaa. Esitettyä rakentamista ei pitäisi hyväksyä.

Vastaus Helsingin kaupungilta tuli pian (ote samasta pöytäkirjasta):

Rakennusvalvontaviraston päällikkö on 4.9.2010 ilmoittanut, että Risto Nybergin esittämä kanta, että rakentamista ei pitäisi hyväksyä, ei ole rakennusvalvontaviraston kanta.

***

Meri-Rastila on esimerkki siitä, että Helsingin suunnittelijat ja päättäjät eivät kuuntele asukkaita. Melkoisen selvissäkin tapauksissa sivuutetaan luonto ja asukkaiden mielipide. Meri-Rastilassa luontoa säästävän rakentamisen vaihtoehtoja tarjotaan avosylin, mutta OurCityn ajattelu ei näytä kelpaavan. Tosin kaupunkisuunnitteluvirasto ehdottaa, että sen ehdottamat alueet voidaan ehkä rakentaa myöhemmin. Lisäksi.

Näin ei tehdä parempaa kaupunkia. Onko Helsingistä tulossa muualle Suomeen ja kansainvälisesti varoittava esimerkki siitä miten käy, kun kovat arvot pääsevät ylivaltaan kaupunkisuunnittelussa? Vai annetaanko Meri-Rastilalle vielä mahdollisuus? Voisiko kaupunki vielä kuunnella asiaan todella paljon satsanneita asukkaita ja luontoihmisiä?

 

Video: Janne Käpylehto, teksti: Antti Halkka

helsinkikaupunkisuunniteluMeri-Rastila

Tunne luontosi

Lähde retkelle metsään, suolle, merelle, kauas ja lähelle.
Tutustu, opi, ihastu ja voimaannu. Koe Suomen Luonto!