Kirjaudu Kirjaudu sisään
TILAA LEHTI
KIRJAUDU
TILAA LEHTI
Kirjaudu Kirjaudu sisään

Maatalousluonnon monimuotoisuus voidaan turvata, eikä se edes ole kovin kallista

Suomalaisen maatalousluonnon monimuotoisuus voidaan turvata hyvin tunnetuilla keinoilla, maltillisen hintaan ja ruoantuotantoa vaarantamatta.

Uusia genomitekniikoita koskevassa lakimuutoksessa on ehkäistävä haitat luonnolle

EU-komission esittämä, hyvää tarkoittava lakimuutos voi tuoda eurooppalaisille pelloille kasveja, joilla on luonnon kannalta haitallisia ominaisuuksia.

Monimuotoisuuden pelkistämisestä ja tiedon riittävyydestä

Luonnon monimuotoisuuden tiivistäminen yhteen määrälliseen mittariin on vaikeaa. Silti tiedämme yleensä riittävästi monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Metsälaidun tuottaa ruokaa, puuta ja luonnonhoitoa – vanha menetelmä sopii myös nykyaikaan

Suomalainen maaseutu on täynnä potentiaalisia metsälaitumia, joista monet saattaisivat kehittyä suhteellisen nopeasti lajirikkaiksi perinnebiotoopeiksi. Tarvitaan vain eläintuotantoa, joka niitä hyödyntäisi.

Satojen kasvattaminen tehotuotannon avulla ei auta säästämään luontoa

Ruoka syntyy elävissä ekosysteemeissä, joiden kantokyky on rajallinen. Maataloudessa tulee pyrkiä hyviin satoihin, mutta ei ekologisen kestävyyden kustannuksella.

Luomun monimuotoisuushyödyistä puhutaan paljon, mutta tutkimustietoa Suomesta on vähän

Ulkomaisten tutkimusten perusteella luomuviljely lisää maatalousluonnon monimuotoisuutta. Suomessa vaikutuksista tiedetään vain vähän.

Onko tarhatuista pölyttäjistä haittaa villeille pölyttäjille?

Tarhatut ja villit pölyttäjät voivat menestyä samoilla alueilla. Pölyttäjätarhaukseen liittyvät riskit pitää kuitenkin tunnistaa ja minimoida.

Niityt katoavat ellei niiden arvoa maataloustuotannolle löydetä uudelleen

Niittyjen katoamisen pysäyttämiseksi tarvitaan maataloutta, joka hyödyntää näitä ihmisravinnon tuotantoon sopimattomia alueita karjan rehun tuotantoon. Hyödyt luonnolle syntyvät siinä rinnalla.

Kärpäset ovat aliarvostettuja pölyttäjiä

Kärpäset ovat jääneet pölyttäjinä karismaattisempien ja paremmin tunnettujen hyönteisten varjoon.

Maatalousluonto tarvitsee arvostusta, ymmärrystä ja suojelua

Edes luonnonystävät eivät aina tunnista maatalousluonnon arvoa tai riippuvuutta maataloudesta.

Harva perhonen menestyy tiivistyvässä kaupungissa

Helsingissä tehty tutkimus kertoo päiväperhosten sietävän kaupungistumista vaihtelevasti. Eniten kärsivät elinympäristön suhteen erikoistuneet ja vähän liikkuvat lajit.

Pölyttäjien kukkakäyntejä seuraamalla on helppo saada tietoa pölytyksen riittävyydestä

Viljelmien pölytysvajetta voi selvittää laskemalla pölyttäjien tekemiä kukkakäyntejä ja mittaamalla satoa. Siihen nähden, kuinka moni on kiinnostunut pölytyksen riittävyydestä, on yllättävää, kuinka vähän näihin yksinkertaisiin menetelmiin on tartuttu.