Circus macrourus

Koko: Pituus 40–48 cm, siipien kärkiväli 95–120 cm.

Tuntomerkit: Hyvin vaalea ja siro haukka. Siiven mustat kärjet kiilamaisen terävät. Siiven takalaidassa ei tummaa reunaa. Pää vaalea. Lennossa tiiramainen, ketterä. Siivenkärjessä neljä selvästi erottuvaa harittavaa käsisulkaa.

Pesintä: Meillä etupäässä Pohjanmaalla, pelloiksi otettujen turvemaiden laidoilla, rämeiden suopursikoissa tai pensoittuneilla hakkuuaukoilla. Risuista tai korsista koottu pesä maassa. 3–6 munaa. Naaras hautoo, koiras ruokkii.

Levinneisyys: Pesivänä Valko-Venäjältä Kiinan luoteisosiin asti, ydinalueet Keski-Aasiassa, erityisesti Kazakstanin pohjoisosissa. 2003 alkaen levinnyt myös osaksi Suomen pesimälinnustoa.

Ravinto: Myyrät, pikkulinnut, kahlaajat. Naaraan on huomattu saalistaneen jopa kuovin ja teeren.

Muutto: Ydinalueiltaan muuttavat Intiaan ja Afrikkaan Saharan eteläpuolelle. Suomessa pesivät linnut talvehtivat ilmeisesti Länsi-Afrikassa. Keväällä saapuu huhti–toukokuussa, lähtee elo–syyskuussa.

Uhanalaisuus: Suomessa erittäin uhanalainen (EN), maailmankanta silmälläpidettävä (NT).