Grus grus

Tuntomerkit: Kurki on pitkä, komea, hoikahko lintu. Lennossa kurjen kaula on kurotettuna eteen ja jalat suoraan taakse. Harmaata pukua koristaa punainen päälaki tai laikku päässä, voimakkaan punainen silmä ja tikarinokka. Äänet kantavat kauas ja kurki muuttaa usein kauniissa auroissa. Parvet voivat kaarella ylös nousevissa termiikeissä ja hetkittäin liitää.

Elintavat: Kurki on arka, valpas ja tarkkaavainen lintu. Kurjen pakoetäisyys on pitkä. Pesällä se saattaa piilotella taitavasti ja väistää kulkijaa hiljaa ja taitavasti. Kurki on omaksunut uusia pesimäpaikkoja menetettyjen tilalle. Yhä enemmän se pesii järvien ja merenlahdilla esim. luhdilla ja ruovikoiden suojassa. Kaksi arkaa merihanhi ja kurki ruokailevat pelloilla usein yhdessä tai lähekkäin.

Ravinto: Kurjella on monipuolinen ruokavalio. Se syö kasvien juuria ja lehtiä, marjoja, versoja, toisaalta sammakoita, heinäsirkkoja ja hepokatteja ja pikkunisäkkäitä ja vierailee mielellään viljapelloilla. Ryystää taitavasti viljantähkän nokkansa välitse. Syksyllä parvet ruokailevat usein sänkipelloilla joilta ne löytävät leikkuupuimureiden jäljiltä syötävää..

Lisääntyminen: Isoksi linnuksi kurjen pesä on taitavasti kätketty. Yleensä se on aika kostealla paikalla. Kurki munii melkein aina kaksi munaa. Kurki hautoo yli kuukauden. Kurki on pesäpaikkauskollinen. Se palaa vuosi vuodelta samoille kosteikoille.

Emot pitävät poikaset piilossa tai syrjäisillä niittylaikuilla kunnes ne oppivat lentämään. Silloin emot tuovat – heinä-elokuun taitteessa – poikaset avoimeen maastoon. Perheet kerääntyvät syksyn edetessä vähitellen muuttoparviksi, mutta pysyvät yhdessä.

Runsaus ja levinneisyys: Kurki on menestynyt ja sen kanta on vahvasti kasvanut. Suomen pesivä kanta on nyt suuruusluokaltaan noin 35 – 45 000 paria. Menestys johtuu ainakin siitä, että kurki on omaksunut uusia pesimäpaikkoja. Se on levinnyt lintujärville, merenlahtien ruovikkoihin ja metsässä se on oppinut pesimään myös pienillä suolaikuilla ja lampien kosteilla rannoilla. Toistaiseksi kurki on pärjännyt hyvin myös muutto- ja levähdysalueilla ja talvehtimisalueilla. Ilmastonmuutos voi tuoda kurjellekin jopa dramaattisen uhkan talvehtimisalueilla.

Suomessa kurki pesii koko maassa. Myös Virossa kanta on voimakkaasti kasvanut. Idässä levinneisyys ulottuu pitkälle Aasiaan.

Tiesitkö: Kun näet alkukesänä yksittäisen kurjen, se on merkki pesinnästä. Jos alkukesästä kurkipari tulee yhdessä pellolle, pesä pesintä on harmiksi todennäköisesti epäonnistunut.