Rutilus rutilus

Koko: Paino tav. 50–300 grammaa. Suomen suurin vuonna 2007 saatu kala 1,24 kg.

Tuntomerkit: Suomen yleisin särkikala. Silmä punainen etenkin sisävesissä. Myös kaikissa evissä punaista. Ruumiin muoto vaihtelee, eikä siksi ole paras tuntomerkki. Runsasta ravintoa nauttinut särki voi olla muodoltaan varsin korkea ja tuoda mieleen pasurin tai vaikka sorvan. Kylkiviivalla 40–45 suurehkoa suomua, peräevässä ruotoja niukasti, 12–13.

Elinympäristö: Hyvin joustava kala, joka viihtyy kaikenlaisissa vesissä. Ei kuitenkaan siedä happamuutta, vaan puuttuu usein männiköiden ja turvemaiden ympäröimistä lammista. Selviää sen sijaan hyvin vähällä hapella ja suosii reheviä vesistöjä.

Levinneisyys: Koko maassa pohjoisinta Lappia lukuunottamatta.

Ravinto: Poikasena eläinplankton, vanhemmiten pohjaeläimet ja vesikasvit.

Elintavat: Tavallisesti parvissa, myös sekaparvissa muiden särkikalojen kanssa, usein vesikasvillisuuden seassa. Paikkauskollinen mutta eläväinen kala, joka liikkuu lähes lakkaamatta ravinnon perässä.

Lisääntyminen: Kutu toukokuussa, kun matalat rantavedet ovat 8–12-asteisia. Ajakohta on yhdistetty koivun lehtien puhkeamiseen ja käen kukuntaan. Nousevat usein myös jokiin kutemaan.

Samannäköisiä lajeja: seipi, sorva, pasuri

Lähteitä: Suomen kalat (Nemo 2015), Luonnonvarakeskus, Kalansaalis.com