Suomessa pesii neljä eri suohaukkalajia. Kaksi yleisintä ovat soilla viihtyvä sinisuohaukka ja ruovikoiden päällä päivystävä ruskosuohaukka. Toisinaan voi havaita myös hiljattain Suomeen asettuneen arosuohaukan tai aivan levinneisyytensä pohjoisilla äärirajoilla pesivän niittysuohaukan. Syys- ja kevätmuuton aikaan kaikkia neljää lajia voi nähdä samoissa pelto- ja rantamaisemissa.

Tunnista petolinnut lennossa

Suohaukkojen naaraita ja nuoria yksilöitä on vaikea erottaa toisistaan, ja hommaa hankaloittaa vielä se, että lajit voivat risteytyä keskenään. Tunnistamisen opettelu onkin hyvä aloittaa koiraista, joiden erot ovat selviä.

Suuntaa kiikarit matalalle. Suohaukkoja yhdistää se, että ne saalistavat mielellään matalalla peltojen tai ruovikoiden päällä, usein ojavarsissa. Lintujen siivessä riittää kantavuutta, ja varsinkin ruskosuohaukalla on vara lepattaa hitaasti ilman, että lento sakkaa.