Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut kanadalaiselle malminetsintäyhtiö Mawsonille annetun luvan kairata Natura-alueella.

Kaivosyhtiö Mawson Oy sai tammikuussa turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta malminetsintäluvan Natura 2000-verkostoon kuuluvalle Mustiaapa-Kaattasjärven alueelle Ylitorniossa. Lupa myönnettiin, vaikka yhtiön natura-selvitykset olivat niin puutteelliset, että muun muassa Metsähallituksen mielestä koko arviointiprosessi oli vielä kesken.

Tukes – jonka alan virkamiehet tunnetaan poikkeuksellisen lämpöisistä suhteistaan kaivosteollisuuteen – antoi Mawsonille myös niin sanotun täytäntöönpanomääräyksen, mikä selkokielellä tarkoittaa oikeutta aloittaa poraamiset mahdollisista valituksista huolimatta. Tälle ei Tukesilla ollut muita perusteluja kuin se, että yhtiö tahtoo niin. Mawson aloitti kairaukset lähes välittömästi.

Tukesin lupapäätöksestä valittivat Lapin Ely-keskus, Metsähallitus ja Lapin luonnonsuojelupiiri. Ne vaativat myös kairausten kieltämistä, kunnes lupahakemus on kokonaisuudessaan käsitelty.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi täytäntöönpanomääräyksen 19.3 ja näin kielsi Mawsonia kairaamasta suojelualueella. Yhtiön edustaja on kertonut heidän ehtineen porata muutamia kymmeniä reikiä.

Päätöksessään hallinto-oikeus toteaa, ettei lupa aloittaa työt saa asettaa valittajia ja valitustuomioistuimia tapahtuneen tosiasian eteen, siis tehdä valituksia hyödyttömiksi.Muutoin hallinto-oikeus lyhyessä välipäätöksessään viittaa valittajien esittämiin perusteluihin.

Lapin luonnonsuojelupiiri muistutti, että täytäntöönpanomääräys voidaan antaa vain perustellusta syystä. Sellaisia Tukes ei esittänyt, se vain viittasi Mawsonin näkemykseen, jonka mukaan kairausten aloittaminen ennen aikojaan on sille taloudellisesti tärkeää. Mawson väitti myös yleisen edun vaativan kairausten pikaista käynnistämistä.

”Yleinen etu ei täytäntöönpanoa vaadi. Päinvastoin, yleistä etua edustaa Natura-alueen luontoarvojen turvaaminen ainakin siihen asti, kunnes arviointi on hyväksyttävä ja osoittaa ettei vaikutuksia ole”, huomautti luonnonsuojelupiiri.

Päätöksen itse hakemuksesta hallinto-oikeus antaa myöhemmin.

Suomen Luonnon aikaisempi uutinen aiheesta: Lapissa taas malminetsintälupa Natura-alueelle

Lapissa taas malminetsintälupa Natura-alueelle

kaivoksetluonnonsuojeluMawsonnatura

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.