Helsingin kaupunki ottaa käyttöön lintuturvallisen rakentamisen ohjeen.

”Teimme kesällä 2022 kuntalaisaloitteet pääkaupunkiseudun kuntiin Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistysten eli Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen, Espoon ympäristöyhdistyksen ja Vantaan yhdistyksen kanssa”, kertoo Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen Tringan suojelusihteeri Juho Leppänen.

Joulukuussa 2023 Leppänen ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen järjestösihteeri Emilia Pippola olivat kuultavana kaupungin lintuturvallisuustyöryhmässä.

”Vuotta aiemmin olimme myös tapaamassa kaupunkiympäristölautakuntaa”, Pippola kertoo.

”Yhteistä molemmille tapaamisille oli se, että aloite lintuturvallisesta rakentamisesta on saanut poikkeuksellisen positiivisen vastaanoton sekä kaupungin viranomaisten suunnalta että poliitikoilta yli puoluerajojen”, hän kertoo. Pippola kehuu, että Lintuturvallisuustyöryhmä oli tehnyt hyvää pohjatyötä, kun se laati lintuturvallisen rakentamisen ohjetta.

Linnun törmääminen ikkunaan tai muuhun lasirakenteeseen on merkittävin ihmisen linnuille aiheuttama suora kuolinsyy. Linnut-vuosikirjassa 2021 lasketun arvion mukaan ikkunatörmäyksiin kuolee Suomessa vuosittain 6–21 miljoonaa lintuyksilöä.

Lintuturvallisessa rakentamisessa pyritään ehkäisemään lintujen törmäyskuolemia lasipintoihin, ja ohjeessa huomioidaan myös voimalinjojen, valaistuksen sekä viherseinien vaikutuksia. Esimerkiksi ikkunat ja lasikaiteet viherseinän lähellä voivat muodostaa linnuille ekologisen ansan: viherseinä tarjoaa linnuille suojaa, ravintoa ja pesäpaikkoja, jonka takia lähellä olevaan ikkunaan saattaa siten törmätä entistä enemmin lintuja.

Riskitekijöitä linnuille ovat erityisesti rakennusten nurkkiin sijoitetut ikkunat, ulkonevat lasitetut parvekkeet, matalalla kasvillisuuden vieressä sijaitsevat lasikaiteet, sekä alimpien kerrosten ikkunat, kun niiden lähellä on kasvillisuutta. Peililasi on linnuille erityisen vaarallista. Ohjeistus kehottaakin välttämään sen käyttöä rakennuksen julkisivussa.

Törmäyksiä voidaan vähentää käyttämällä lintuturvallista lasia, esimerkiksi UV-lasia, jossa on ultraviolettivaloa heijastavaa kuviointia. Se näkyy ihmissilmin heikosti, mutta osa linnuista kykenee näkemään kuviot ja väistämään ikkunan ennen kuolettavaa törmäystä. Laseja voidaan tehdä näkyväksi myös teippausten ja värjäysten avulla.

Kun Helsingin rakennusjärjestys seuraavan kerran päivitetään 2026, lintuturvallinen rakentaminen sisällytetään siihen määräyksenä, jota voidaan hyödyntää asemakaavoituksessa. Luonnosvaiheessa olevassa määräyksessä todetaan seuraavasti:

Rakennuksen ikkunoiden ja muiden lasiaiheiden, kuten lasikaiteiden, koko, sijoitus, pintakuviointi, lasin ominaisuudet ja muut ratkaisut sekä rakennuksen valaistus on suunniteltava ja toteutettava siten, että lintujen törmääminen lasiin minimoidaan.

Tringan suojelusihteeri Juho Leppänen: ”Lintuystävällinen rakentaminen kiinnostaa myös Keski-Euroopassa”

Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen suojelusihteeri Juho Leppänen. Kuva: Eeva-Maija Kakko

Törmäyksiin kuolee vuosittain huomattava määrä lintuja.

Siten riskitekijöiden ja -paikkojen tunnistaminen on tärkeää. Näitä turhia kuolemia on helppo ehkäistä melko pienillä toimilla.

Lintuturvallisen rakentamisen ohje on saanut hyvän vastaanoton.

Helsingin kaupunki on suhtautunut lintuturvalliseen rakentamiseen positiivisesti ja rakentavasti. Ajattelutavassa on tapahtunut suuri muutos, kun kaupunkiympäristö ja sen vaarat opitaan näkemään myös toislajisten näkökulmasta. New York on lintuturvallisen rakentamisen pioneeri. Siellä on edellytetty lintuystävällisten lasien käyttämistä kaikessa uudisrakentamisessa vuodesta 2021 alkaen.

Törmäyksiä ehkäisevät tehokkaimmin verhot ja sälekaihtimet.

Kaikki mikä vähentää ikkunan läpinäkyvyyttä ja sen heijastuksia, ehkäisee lintujen törmäyksiä. Parhaiten törmäyksiä estävät lasin ulkopuoliset säleiköt ja ritilät. Ikkunoihin liimattavat yksittäiset haukkatarrat eivät toimi.

ikkunatlasilasikaiteetlasirakenteetlintuturvallinen rakentaminentörmäyskuolemat

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.