Suomen luonnonsuojeluliitto tyrmää maa- ja metsätalousministeriön tänään julkistamat ajatukset ahman tappoluvista. Äärimmäisen uhanalaisia ahmoja ei pidä tappaa vaan ongelmayksilöitä voidaan siirtää poronhoitoalueelta Etelä-Suomeen. Ahmalla ja sudella kannattaa kokeilla reviiripohjaisia korvauksia. Sitä vastoin ahman ja suden tapporahat johtaisivat väärinkäytöksiin.

”Ahmalle ei pidä myöntää tappolupia”, sanoo Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

Luonnonsuojeluliiton mielestä poroille ongelmia aiheuttavia ahmoja voidaan siirtää tarvittaessa etelään, jossa ongelmia ei ole odotettavissa jatkossakaan. Myös esitetty paimennuskokeilu on kiinnostava.

On todennäköistä, että muista syistä kuolleita poroja joutuu ahman tiliin. Ahmavahinkojen määrä ylittää kannan kokoon suhteutetun mahdollisen tason.

”Susikannan hoito vaatii tapporahojen sijasta lisää neuvojia ja tutkimusta. Nyt tietyt tahot hyötyvät pelkotilojen lietsomisesta. Jos sudesta levitettäisiin vain asiatietoa, suden sosiaalinen hyväksyminen nopeutuisi. Sudet ja muut suurpedot liikkuvat laajalti, joten niiden suojelua ei voi jättää paikallisen päätöksenteon varaan”, Risto Sulkava painottaa.

Ilves ei ole ihmiselle vaarallinen, eikä se aiheuta juuri ongelmia poronhoitoalueen eteläpuolella. Ilves syö myös metsästäjien havittelemaa riistaa, mutta auttaa puolestaan riistalajien kantoja vähentämällä pienpetoja.

”Ilveskanta kestää harkittua verotusta, mutta kannan pienentämiseen ei ole tarvetta”, Sulkava kiteyttää.

Karhu on ainoa erikoistilanteissa ihmiselle vaarallinen suurpetomme ja silti sen kanssa Suomessa tullaan hyvin toimeen. Karhukanta kestää Luonnonsuojeluliiton mielestä harkitun verotuksen, mutta tarvetta maan kokonaiskannan vähentämiseen ei ole. Karhun tilanne osoittaa liiton mielestä, että tasapaino on löydettävissä myös muiden suurpetojen kanssa.

Lue lisää Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilta >>

ahmailvessllSuomen luonnonsuojeluliittosusi

Tunne luontosi, tue luonnonsuojelua

Suomen Luonnosta saat ajankohtaista luontotietoa ja
innostavia vinkkejä luonnonharrastukseen.
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.