Maakotkan pesät ja saalistusalueet on otettava tarkoin huomioon tuulivoimaloita suunniteltaessa, linjaa Metsähallituksen uusi ohjeistus. Kotkien riski törmätä voimalan lapoihin on suurempi kuin useimmilla lintulajeilla.

Yhdeksään aikuiseen yksilöön kiinnitettyjen lähettimien perusteella kotka lentää vuoden kuluessa keskimäärin 1150 tuntia. Tutkimalla lentoajan jakaantumista erilaisiin elinympäristöihin laadittiin malli, jonka perusteella voidaan arvioida, missä maakotkat lentelisivät suunniteltujen voimaloiden läheisyydessä. Jos riski törmäykselle arvioidaan suureksi, ei voimala saisi rakennuslupaa.

Tuulivoimalaan törmänneitä maakotkia ei Suomessa ole toistaiseksi havaittu. Jos maakotkia törmäisi voimaloihin kuusi aikuista lintua yhtä reviiriä ja sataa vuotta kohti, lisäkuolleisuus pienentäisi populaatiota merkittävästi.

aquila chrysaetosmaakotkametsähallitustuulivoima

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.