Miksi kissa tai koira ei syö päästäistä, vaikka saattaa sen tappaa, kun se eteen sattuu? Syövätkö haukat ja pöllöt päästäisiä?

Nisäkäspedot eivät yleensä syö päästäisiä. Oletettavasti syynä on päästäisille ominainen voimakas haju tai maku, jota ne erittävät kupeillaan sijaitsevista ihon rauhasista.

Hajujen ensisijainen merkitys lienee lajin yksilöiden välisessä viestinnässä, sillä päästäisten elämää hallitseva aisti on hajuaisti. Kullekin lajille ominaisella hajulla voi myös olla lajeja erottava merkitys, koska samalla alueella saattaa elellä useampia päästäislajeja.

Epäselvää on, onko hajujen kehittymiseen vaikuttanut niiden petoja karkottava merkitys. Ehkäpä luonnonvaraiset pienpedot eivät, päinvastoin kuin kissa, vaivaudu edes tappamaan ravinnoksi kelpaamatonta tai vähemmän suosittua saalista.

Haukat ja pöllöt syövät päästäisiä, eivätkä hajuaineet näytä niiden mieltymyksiä häiritsevän. Pöllöjen oksennuspalloista löytyneet päästäisten hammasrivit ovatkin paljastaneet eräiden harvinaisten päästäislajien elinpiirin paikkakunnalla ennen kuin tutkijat ovat saaneet ainuttakaan yksilöä loukkuihinsa.

päästäinen

Tunne luontosi, tue luonnonsuojelua

Suomen Luonnosta saat ajankohtaista luontotietoa ja
innostavia vinkkejä luonnonharrastukseen.
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.