Pohjois-Savossa ja Varsinais-Suomessa alettiin vuoden 2015 lopulla käyttää suden pihakäynteihin niin sanottua ”toimintakynnysmallia”. Mitä se tarkoittaa, ylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisista?

Se tarkoittaa, että jos saman kylän alueella tulee viikon sisällä pihakäyntejä kolme tai enemmän, petoyhdyshenkilöiden pitää ilmoittaa niistä poliisille. Poliisin pitää sitten tilannekohtaisesti harkita, että a) tehdäänkö mitään b) karkotetaanko susi vai c) viimekätisenä keinona poistetaanko eläin.

Toki kokonaisharkintaa tehdään pitemmälläkin aikajänteellä, eli siihen vaikuttaa se, onko samalla alueella ollut pihakäyntejä aiemmin. Jos jollakin kylällä, jolla ei ole susia ennen ollut, tulee kolme pihakäyntiä viikon sisällä, ei se tarkoita, että susi heti poistetaan.

Tällä perusteella annettiin Sonkajärvelle kuitenkin jo suden tappomääräys. Vaikuttiko asiaan se, että alueella harrastetaan salametsästystä?

No – sanotaan, että salametsästys ei suoraan vaikuta poistomääräyksiin, tekee niitä sitten riistakeskus tai poliisi.

Tietysti taustalla on se, että susikannan hoitaminen ei ole toiminut yhteiskunnassa ja korpilaki on vuosikymmenten aikana otettu toistuvasti käyttöön. Tämä on yksi monista keinoista pienentää painetta salametsästykseen. Yritämme löytää läpinäkyvän keinon, jonka kaikki ­osalliset, yhtä lailla ­alueen asukkaat kuin suojelutahot, edes jollain tavalla hyväksyisivät.

Tässä on tultu sivumennen määritelleeksi kriteerit sille, milloin susi voi päästä hengestään. Mistä keksittiin, että pihakäynti alkaa sadan metrin päässä talosta tai tuotantoeläinrakennuksesta? Eihän susi metrimääriä käsitä.

Aikoinaan 2011–2012 minä aloin omissa päätöksissäni käyttää tällaista metrimääritelmää ja myöhemmin riistahallinto. Kyse on eläimestä, jonka pitäisi väistää ihmistä, ja epätyypilliselle käyttäytymiselle piti määritellä jotkut metrimäärät. Se vain sitten ankkuroitui sataan metriin.

On silti iso ero siinä, onko etäisyys 99 metriä vai metri, samoin siinä, mihin aikaan päivästä pihakäynnit tehdään. Kun yksittäinen poliisi tekee päätöksen, hänen pitää ottaa huo­mioon vielä monia asioita.

susi

Anna luonto lahjaksi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta! Tilaamalla tuet luonnonsuojelutyötä.