Luonnolla on paitsi itseisarvo myös suuri yhteiskunnallinen merkitys. Tutkimukset vahvistavat monien oman kokemuksen siitä, että luonnossa liikkuminen virkistää ja nostaa mielialaa sekä kohentaa terveyttä.

Kun kaupunkeja tiivistetään ilmaston lämpenemisen ja energiatehokkuuden nimissä, ei luonnon merkitystä saa unohtaa. Mitä tiiviimpää yhdyskuntarakennetta tavoitellaan, sitä enemmän luontoalueita tarvitaan vastapainoksi. Tätä näkökulmaa on tuonut esiin muun muassa helsinkiläinen arkkitehti Harri Hautajärvi.

Valitettavasti päättäjien ja virkamiesten enemmistö ei riittävästi ymmärrä luonnon merkitystä tai ei siitä välitä. Erityisen selvästi suhtautuminen näkyy pääkaupungissa, jota halutaan lähes pakko-oireisesti kasvattaa nykyisestä noin 250 000 asukkaalla. Rytäkässä tärveltyisivät pahasti Helsingin, Itämeren tyttären, parhaat luonteenpiirteet sekä viihtyvyys- ja vetovoimatekijät.

Hyvinkin kiinnostava sen sijaan on viime aikoina näkyvästi esillä ollut suunnitelma Suomen kasvukäytävästä, joka tarkoittaa Helsingin ja Tampereen välin kehittämistä nauhakaupungiksi. Sen selkärankana olisivat päärata, päätiet ja älyliikenne. Kasvupainetta purettaisiin näin huomattavasti laajemmalle alueelle sen sijaan, että yhä useampi suomalainen pakkautuisi ahtaalle pääkaupunkiseudulle. Tiivistämisen vastapainoksi tarvitaan luontokeitaita.

PS. Tunnelmallista joulua ja virikkeikästä Suomen Luonnon juhlavuotta 2016!

luontoalueetvirkistysalueyhdyskuntarakenne

Tunne luontosi, tue luonnonsuojelua

Suomen Luonnosta saat ajankohtaista luontotietoa ja
innostavia vinkkejä luonnonharrastukseen.
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.