Pensastaskun pesimäkannat ovat romahtaneet Euroopan länsipuoliskolla 1980-luvun jälkeen, läntisimmissä maissa vain seitse­mäsosaan. Euroopassa pesii 6,5–10,7 miljoonaa paria pensastaskuja, joista kaksi prosenttia Suomessa. Suomen parimäärä oli vielä 1980-luvun loppupuolella noin 400 000–600 000. Sittemmin laji on taantunut – kaksi kolmasosaa pensastaskuista on kadonnut.

Aiemmin taantumisen arveltiin johtuvan etenkin muuton- ja talviaikaisten elinolojen huonontumisesta Afrikassa. Tuore analyysi rengastusaineistoista kuitenkin osoittaa, että pääsyy pensastaskujen vähenemiseen on se, että poikasia ei vartu tarpeeksi. Se taas johtuu pesimäympäristöjen yksipuolistumisesta ja sopivan hyönteisravinnon puutteesta.

pensastasku

Tunne luontosi, tue luonnonsuojelua

Suomen Luonnosta saat ajankohtaista luontotietoa ja
innostavia vinkkejä luonnonharrastukseen.
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.