Talvivaaran kaivosyhtiö otti tietoisen riskin kun se varastoi suuria määriä vettä kipsisakka-altaaseen sen käyttötarkoituksen vastaisesti. Tämä käy ilmi Onnettomuustutkintakeskuksen tänään julkaisemasta raportista. Suomen luonnonsuojeluliitto kiirehtii Talvivaaran altaiden tyhjentämistä, jotta uudelta suuronnettomuudelta vältytään.

Kipsisakka-altaassa oli sattunut ennen marraskuun allasvuotoa jo kaksi pienempää repeämää vuosina 2008 ja 2010. Kaivosyhtiö ei kuitenkaan ryhtynyt tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin, vaan päinvastoin korotti altaan reunapatoja, jotta kaivosalueella olleet ylimääräiset vedet saatiin varastoitua. Onnettomuuksien ketju aiheutui Talvivaaran omista toimenpiteitä eikä yhdenkään perusteella ryhdytty toimenpiteisiin, jolla vuosikymmenen pahin ympäristöonnettomuus Suomessa olisi voitu välttää.

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä tilanteen tekee vakavaksi se, että selkein onnettomuusriski on edelleen korjaamatta. Kipsisakka-allas on vuotanut vuosina 2008, 2010, ja 2012, koska siihen on varastoitu luvan vastaisesti jätevettä. Tätä jätevettä on edelleenkin altaissa, eikä yhtiö aio viranomaisten useista vaatimuksista huolimatta poistaa niitä ennen kesää.

Virheitä tehtiin jo altaan rakentamisvaiheessa. Altaat oli suunniteltu vain sakan säilyttämiseen, ei runsaalle vesimäärälle. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan Talvivaara oli arvioinut vesitaseen täysin väärin. Osasyynä on ollut valvonnan puutteellisuus, mikä todennäköisesti johtuu ELY-keskuksen resurssien puutteesta.

Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo, että Talvivaaran asenne on jatkuvasti ollut ympäristön merkitystä vähättelevä ja kaikki huomio on keskitetty tuotannon maksimointiin ympäristön kustannuksella. Talvivaara varastoi edelleen jätevesiä kipsisakka-altaassa, vaikka se on kielletty. Ympäristöhaittojen arviointi on pahasti kesken. Se on viivästynyt yhtiön taloustilanteen vuoksi.

Luonnonsuojeluliiton mielestä altaiden tyhjentämisen on nyt oltava ykkösprioriteetti. Uuden suuronnettomuuden riski tiedetään, mutta varautumistoimien riittävyydestä on epäselvyyttä. Viranomaisten tulisi vaatia myös pikaisesti puhdistuskapasiteettia Talvivaaraan.

Lue koko tiedote Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilta >>

Suomen luonnonsuojeluliittoTalvivaara

Tilaa Suomen Luonto

Suomen Luonto on ajankohtaisen ja innostavan luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.