Kainuun ELY-keskus ilmoitti eilen, ettei se pidä Talvivaaran Kortelammen patoja turvallisina. Nämä padot ovat nyt viimeinen suoja ennen kuin kaivoksen puhdistamattomat jätevedet pääsevät hallitsemattomasti Vuoksen vesistöön. Etelän varoaltaissa on kaikkiaan noin kolme miljoonaa kuutiometriä uraanin, muiden raskasmetallien ja sulfaatin saastuttamaa vettä, joskin vain osa tästä on Kortelammen patoaltaassa.

Kainuun ELY-keskus esittää ratkaisuksi, että Talvivaara saisi juoksuttaa Vuoksen vesistöön neutraloituja mutta sulfaattipitoisia jätevesiään suuria määriä. Vaasan hallinto-oikeus on juuri kieltänyt näin suuret juoksutukset, koska ne tulisivat käytännössä irrottamaan marraskuussa tapahtuneen vuodon aiheuttamia raskasmetalleja ja uraania vesistön pohjasta. Tämä on jo sinällään ympäristökatastrofi.

“Kainuun ELY-keskuksen toimintaa on mahdoton ymmärtää“, Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava sanoo.

Koko Suomen kaivospatojen turvallisuudesta vastaava viranomainen ilmoittaa nyt äkillisesti, että “rakentamisen materiaalivaatimusten täyttymisestä ja laaduntarkkailusta ei ole täyttä varmuutta”. Sama viranomainen on marraskuusta asti vastannut juuri tämän rakentamisen materiaalivaatimusten täyttymisestä ja laaduntarkkailusta.

“Kainuun ELY-keskus ei ole enää tehtäviensä tasalla”, Sulkava toteaa.

Luonnonsuojeluliitto vaatii, että Talvivaaran valvonta ja tilanteen hallinta siirretään välittömästi pelastusviranomaisille, joilla on oltava vastuu päättää jatkotoimista. Näin on tehtävä jo ennen kuin ELY-keskuksen maalaama uhkakuva toteutuu.

Pelastusviranomaisilla on useita keinoja käytettävissä. SLL on jo aiemmin esittänyt, että vettä pumpataan takaisin avolouhokseen näiden turvattomien patoaltaiden sijasta.

“Nyt viimeistään näin on tehtävä, täysin riippumatta siitä, mikä sen vaikutus Talvivaaran toimintaan tai taloustilanteeseen on. Luonnon ja ihmisten elinympäristön tuhoaminen on saatava loppumaan”, Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen sanoo.

 

Lue lisää Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilta >>

Suomen luonnonsuojeluliittoTalvivaara

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.