Maaseutumme voisi olla energiaomavarainen pelkästään bioenergiaa tuottamalla, sanoo Vaasan yliopiston Levón-instituutin kehittämispäällikkö Pekka Peura.

Missä käyttämättömät uusiutuvat energiavarat piilevät, Suomen uusiutuvia energiamuotoja kartoittanut filosofian tohtori Pekka Peura?

Ne ovat kaikkialla ympärillämme kuten metsien ja peltojen biomassa, kotieläinten lanta ja muut biojätteet. Lisäksi maaperään ja veteen on sitoutunut runsaasti energiaa, ja tuulen sekä auringon voima on liki ehtymätöntä.

Miten selvitit asiaa?

Uusiutuvan energian saatavuutta tutkittiin 15 maaseudun pienalueella, kahdessa maakunnassa ja tarkennetusti vielä joistain seutukunnista. Kukin bioenergian osa-alue selvitettiin omalla menetelmällään: osittain laskennallisesti ja osittain valtakunnallisiin tilastoihin perustuen.

Kuinka paljon käyttämätöntä potentiaalia on?

Sitä on niin paljon, että maaseutuvaltaiset maakunnat voisivat olla lähes omavaraisia pelkästään bioenergialla. Tuulivoima ja aurinkovoima tulevat vielä sen päälle.

Miksi energiayhtiöt eivät tartu tilaisuuteen?

Kun energiasektori yksityistettiin, energiahuollon tilalle tuli energialiiketoiminta. Se toimii bisneksen ja maksimaalisen taloudellisen tuoton ehdoilla. Siihen kuuluu usein suuri mittakaava ja keskitetty tuotanto, jota pidetään itsestään selvänä. Nykyiset laitteet toimivat ja tuottavat, eikä uuteen ja epävarmaksi koettuun satsata. Toisaalta kakkua ei liioin haluta jakaa lukuisten pienten tuottajien kesken.

Miksi pienimuotoinen bioenergia jää meillä hyödyntämättä?

Omatoimiset keksijät ja pelottomat kokeilijat ovat jo asialla, mutta suurta enemmistöä saadaan vielä odotella. Puuttuu järjestelmiä, johon olisi helppo liittyä ja säädöksetkin vastustavat. Tarvittavat investoinnit ovat suuria.

Mitä etuja omavaraisuuden saavuttamisesta olisi?

Tämä riippuu näkökulmasta ja arvioijasta: Maaseutualueilta kaikki nyt ulos energian ostamiseen virtaava raha jäisi omalle alueelle, ja maaseutu voisi palvella kaupunkeja samoin kuin ravinnon tuotannossa. Maan mitassa kansantalouden hyöty olisi huomattava, vaikka fossiilisessa energiassa liikkuva raha vähenisi. Ympäristölle edut olisivat kiistattomat, kunhan luonnonvarojen ryöstökäyttö kestävän energiahuollon nimissä estetään.

Mitä tavoitteen saavuttamiseksi pitäisi tehdä?

Tarvitaan asenteiden kypsymistä, yleistä hyväksyntää sekä parempia säädöksiä ja toimintamalleja, teknistä kehitystä sekä ennen kaikkea parempaa taloutta ja mieluusti myös tukea. Vanha rakenne on pystytetty julkisin varoin ja fossiilista energiaa tuetaan edelleen enemmän kuin uusiutuvaa.

*******

Suomen Luonto selvittää vastaukset tärkeisiin kysymyksiin.

Ehdota haastateltavia ja kysymyksiä osoitteessa www.facebook.com/suomenluonto tai sähköpostilla: palaute@suomenluonto.fi

bioenergiaenergiaomavarainenuusiutuva

Tilaa uudistunut Suomen Luonto!

Tunne luontosi ja tue luonnonsuojelua, tilaa lehti tai digilukuoikeus!