Mikko Niskasaari kirjoittaa Suomen luonnossa 5/2011 Itäsalmen eli Östersundomin varjokaavasta. Varjokaava on neljän pääkaupunkiseudun luonnonsuojeluyhdistyksen vastaehdotus Vantaan, Sipoon ja Helsingin yleiskaavaluonnokselle, joka asuttaisi 70 000 ihmistä Sipoonkorven eteläpuolelle. Varjokaavan on valmistellut arkkitehtitoimisto Dadadotank yhdessä luonnonsuojeluyhdistysten kanssa. Sen ehdotuksessa Itäsalmeen asutettaisiin 50 000 ihmistä, ja alueen luontoarvot otettaisiin paremmin huomioon. Rakentamista tiivistettäisiin ja natura-alueiden ympärille jätettäisiin EU:n vaatimat suojavyöhykkeet. Sipoonkorven yhteys merelle säilyisi.

 

Vertaa kaavoja keskenään: Alla ensin yleiskaavaluonnos, sitten varjokaava.

 

yleiskaavavarjokaava

Itäsalmikaavakaavaluonnos