Lisätietoa tähän videoon liittyen Suomen Luonto -lehden vanhassa blogissa >>

Talvivaaran kaivoksen lähellä sijaitsevan Kivijärven happitilanne on tutkijoiden mukaan huolestuttava. Hapen määrä pystyttiin toteamaan jo paikan päällä hyvin huonoksi. Suomen Luonto ja Suomen luonnonsuojeluliitto ottivat lisäksi runsaasti vesi- ja sedimenttinäytteitä Kivijärvestä ja muista Talvivaaran ympäristön järvistä.

Näytteitä analysoidaan parhaillaan laboratoriossa kansalaisilta saaduin lahjoitusvaroin. Voit yhä lahjoittaa rahaa kaivosten ympäristövaikutusten selvittämistyöhön: http://www.sll.fi/lahjoita

KivijärviSuomen luonnonsuojeluliittoTalvivaara

Tunne luontosi

Lähde retkelle metsään, suolle, merelle, kauas ja lähelle.
Tutustu, opi, ihastu ja voimaannu. Koe Suomen Luonto!