Suomen runsaimmat linnut ovat lähes kaikki metsälintuja, avomaalajeista vain keltasirkku ja räkättirastas yltävät miljoonakerhoon. Muutokset tapahtuvat nyt nopeasti. Kahdenkymmenen viime vuoden aikana lajien sijoitukset ovat vaihdelleet yllättävän paljon. Pajulintu ja peippo ovat pitäneet kärkisijansa, vaikka järjestys saattaa lähivuosina vaihtua.

Avaa graafikuva isompana tästä >>

Luvut ovat arvioita kunkin lajin keskimääräisestä parimäärästä vuosina 1998–2018.

Kovimpia nousijoita ovat olleet talitiainen, puna­rinta ja räkättirastas — lyhyt muuttomatka ja ihmisen muokkaamissa ympäristöissä pärjääminen tukevat nousua.

Taantujista silmiinpistävimpiä ovat pitkänmatkanmuuttaja pajulintu sekä levinneisyydeltään pohjoinen järripeippo. Pajulintu joutunee lähivuosina luovuttamaan peipolle Suomen runsaimmain linnun tittelin. Järripeipon nopea alamäki on vienyt sen jo silmälläpidettävien lajien joukkoon, ensimmäisenä miljoonakerholaisena. Myös metsäkirvisen ja punakylkirastaan kannat ovat pienentyneet.

Teksti: Heikki Vasamies
Kuvat: Markus Varesvuo
Grafiikka: Hanna Kahranaho

infograafiLinnutluonto tilastoina

Tilaa uudistunut Suomen Luonto!

Tunne luontosi ja tue luonnonsuojelua, tilaa lehti tai digilukuoikeus!