irmumyrsky Sandy aiheutti laajoja tuhoja New Yorkissa lokakuussa 2012. Kuukautta myöhemmin istuva presidentti Barack Obama kohtasi haastajansa vaaleissa, voitti, ja sai jatkaa toiselle kaudelle.

Edustajainhuoneessa oli hyväksytty molempien puolueiden edustajien kannattama päästökauppaa koskeva lainsäädäntö jo vuonna 2009, mutta demokraattien enemmistöstä huolimatta asia ei edennyt senaatissa. Nyt toisella kaudellaan presidentti Obama pyrki siksi edistämään ilmastonmuutosta koskevaa asialistaansa toimenpanovallalla, asettamalla päästöjen vähentämiseen ohjelman Yhdysvaltojen valmistautuessa Pariisin ilmastosopimusneuvotteluihin (Climate Action Plan, 2013).

Asiasta puhuttiin myös kongressissa. Sheldon Whitehouse aloitti huhtikuussa 2012 kongressin ylähuoneessa eli senaatissa ilmastonmuutosta koskevien puheenvuorojen sarjan. Ne jatkuvat yhä. Puhuessaan senaattori pitää vieressään vihreää kylttiä, jossa on sekä maapallon kuva että teksti ”Time to Wake Up”. Se on myös hänen puheenvuorojensa teema.

Whitehouse on demokraatti, ja kuuluu siis samaan puolueeseen kuin Obama ja Al Gore. Silti hänen suorapuheisuutensa ilmastonmuutoksen suhteen tuntuu yllättävältä. Onko Yhdysvalloissa tällaistakin?

Järjestyksessä 64. puheensa Whitehouse piti 8. huhtikuuta 2014. Kuva: C-Span / cc

Rhode Island – The Ocean State

Runsaan 200 puheenvuoron jälkeen kyltti alkaa olla jo nurkista hiirenkorvilla. Tutkijana on kiinnostavaa miettiä, miten Senaattori Whitehouse on päätynyt ottamaan ilmastonmuutoksen omalle asialistalleen ja mitä Yhdysvaltojen ilmastonmuutospolitiikassa nyt oikeastaan tapahtuu.

Vuonna 2014 senaattori Whitehouse oli puhunut asiasta jo kaksi vuotta. Hänen 64:s puheensa Yhdysvaltojen senaatissa kuvaa hänen suhtautumistaan. Kyse ei ole vain kansainvälisestä ja kansallisesta, vaan senaattori Whitehouselle myös paikallisesta asiasta:

I’ve talked about global warming. I’ve talked about the ”weirding of the weather”: heat waves, extreme downpours, droughts, shifting seasons. I’ve talked at length about the devastating toll taken on our oceans, which holds such peril for my home state, Rhode Island, the Ocean State. Our oceans are warming, they are rising and they are becoming more acid, and all of that is undeniable, it is measurable. It threatens our costal communities and marine species alike.

Yhdysvaltojen pinta-alaltaan pienimmässä reilun miljoonan asukkaan osavaltiossa Rhode Islandilla ollaan huolestuneita veden pinnan noususta. Osavaltiossa meri, rannikko ja lahdet ovat tärkeitä sekä elämäntavan että talouden kannalta.

Molemmat nykyisen kongressin (2017–2018) senaattorit Rhode Islandilta, Jack Reed ja Sheldon Whitehouse, edustavat demokraattipuoluetta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Rhode Islandilla aina merenpinnan noususta uhkaaviin myrskyihin. Järjestyksessään sadannessa puheenvuorossaan toukokuussa 2015 senaattori sanoi tärkeimmäksi syykseen toimia ilmastonmuutosta vastaan nimenomaan Rhode Islandin.

Senaattorin mukaan ilmakehän hiilidioksidin nousun aiheuttamat vaikutukset ovat osavaltiossa kiistattomat: Vuorovesi on noussut noin 10 tuumaa Naval Stationin mittausasemalla New Portissa vuoden 1930 jälkeen. Veden lämpötila on 3–4 astetta korkeampi Narragensettin lahdessa talvisin kuin 50 vuotta sitten.

200. puheessaan Whitehouse ihmetteli, ettei kongressi ota ilmastonmuutosta edes käsittelyyn. Kuva: C-Span / cc

Ilmastonmuutos politiikan asialistalla

Whitehouse on käyttänyt säännöllisesti puheenvuoron Yhdysvaltojen senaatissa huhtikuusta 2012 lähtien puhuakseen juuri ilmastonmuutoksesta. Ensimmäisen puheenvuoronsa huhtikuun 18. päivänä 2012 senaattori aloitti toteamalla, että hän on tullut puhumaan hiilidioksidipäästöjen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta, aiheesta, jonka moni haluaisi kokonaan välttää Washingtonissa. Time to Wake Up -puheenvuoroissaan senaattori tuntuu viittaavan sekä toimenpiteiden välttämättömyyteen että Yhdysvaltain kongressin vastuuseen.

Maaliskuussa 2018 Whitehouse piti järjestyksessään 200. puheensa ilmastonmuutoksesta. Puheenvuorossaan hän kritisoi erityisesti kongressin enemmistöpuoluetta eli republikaaneja, jotka eivät edes puhu asiasta. Vihreän verkkolehden Gristin haastattelussa kesäkuussa 2018 Whitehouse totesi myös oman puolueensa voivan tehdä enemmän pitääkseen ilmastonmuutosta poliittisella asialistalla, ja viittasi etenkin nuorten äänestäjien motivoitumiseen asian suhteen.

Yhdysvaltojen kongressilla on keskeinen asema ilmastonmuutoksen vastaamisessa ja sen hillitsemisessä, vaikka huomio on tällä hetkellä keskittynyt presidentti Donald Trumpin hallinnon toimenpiteisiin, ympäristöä koskevan sääntelyn kumoamisiin ja kansainvälisistä sitoumuksista vetäytymisiin. Yhdysvaltojen kongressilla on mahdollisuus vaikuttaa, ei vain lainsäädännöllä, mutta myös budjetin kautta, muun muassa ilmastonmuutosta tutkivien hallinnon alaisten instituutioiden rahoitukseen.

Kongressin lainsäädännöllä voidaan joko jouduttaa tai hidastaa toimenpiteitä. Senaatin nykyinen enemmistöjohtaja republikaani Mitch McConnell muun muassa esitti vuonna 2011 lisäystä lainsäädäntöön, joka pyrki vaikuttamaan ympäristöviraston mahdollisuuksiin säädellä kasvihuonekaasuja. Asia ei saanut 60 senaattorin enemmistöä, joten sitä ei hyväksytty.

McConnell edustaa senaatissa Kentuckyn osavaltiota, joka on Yhdysvaltojen energiainformaatioviraston mukaan maan viidenneksi suurin hiilentuottaja. Osavaltion nettosähköntuotannosta 79 prosenttia tulee hiilestä ja yksi viidesosa kaikista Yhdysvaltojen hiilikaivoksista sijaitsee juuri Kentuckyssä.

Maaliskuussa 2014 Whitehouse järjesti ilmastonmuutoksesta senaatissa yön yli kestäneen puhemaratonin. Kuva: C-Span / cc

Lobbaamista puolin ja toisin

Senaattori Whitehousen aktiivinen rooli Yhdysvaltojen kongressissa ei rajoitu vain häneen omiin puheenvuoroihinsa. Yhteensä 30 demokraattisenaattoria osallistui Whitehousen vuonna 2014 järjestämään yön yli kestäneeseen tapahtumaan keskustellakseen ilmastonmuutoksesta. Kaksi vuotta myöhemmin Whitehouse piti yhdessä 19 muun senaattorin kanssa puheenvuorojen sarjan ilmastonmuutoksesta ja sen kieltämisestä. Whitehouse on osana puheenvuoroaan tehnyt myös tieteelliseen kokeen kuvatakseen, miten hiilidioksidipitoisuuden lisääntyminen vaikuttaa merien happamoitumiseen.

Senaattori Whitehouse kuuluu senaatin ympäristövaliokuntaan, ja hän on perustanut Senate Climate Action Task force -työryhmän sekä meriin keskittyvän molempien puolueiden edustajista koostuvan Ocean caucuksen, jonka toisena puheenjohtajana toimii republikaanisenaattori Lisa Murkowski (Alaska).

Kirjassaan Captured: the Corporated Infiltration of American Democracy (2017) Whitehouse kirjoittaa korporaatioiden vallasta Yhdysvaltojen politiikassa sekä rahan ja politiikan suhteesta. Myös ilmastonmuutosta koskevissa puheenvuoroissaan hän on kertonut, miten saastuttajia edustavat eturyhmät pyrkivät vaikuttamaan vaaleihin ja kansalaisten mielipiteisiin ilmastonmuutoksesta. Senaattorin puheenvuorot liittyvät usein vaalirahoitukseen ja lobbaamiseen, ja siihen miten tilanne muuttui korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen vuonna 2010. Silloin vaalirahoitukselta poistui Yhdysvalloissa katto, ja suurlahjoittajien valta kasvoi.

Miksi puhua senaatissa ilmastonmuutoksesta? Yhdysvaltojen senaatin on sanottu olevan maailman keskustelevin demokraattinen instituutio. Nykyisin senaattoreiden puhuessa yleisöä on kuitenkin vähän, äänestyksissä puoluekuri pitää ja mahdollisuus vaikuttaa toisiin senaattoreihin on pieni. Toisten senaattoreiden lisäksi yleisönä ovatkin myös senaattori Whitehousen äänestäjät. Edustajien ja senaattoreiden puheet tulevat tallennetuksi pöytäkirjoihin, ja niitä voi katsoa live-lähetyksinä netistä.

Oikeusistuimet näyttävät suuntaa

Lokakuun alussa 2018 julkaistun IPCC:n ilmastoraportin jälkeen keskustelu ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvittavista toimenpiteistä nousi otsikoihin myös Yhdysvalloissa. New York Times ja Wall Street Journal uutisoivat siitä, mutta suurimmat otsikot vei samaan aikaan kesken ollut korkeimman oikeuden tuomarin Brett Kavanaughin nimitys.

EPA perustettiin Richard Nixonin kaudella.

Korkeimman oikeuden kokoonpanolla on merkitystä myös ilmastonmuutoksen ja ympäristöpolitiikan kannalta, koska yhä useammin niistä haetaan oikeuden päätöksiä.

Presidentti Obaman kaudella oikeudesta haettiin jarruja progressiiviselle ympäristöpolitiikalle. Vuonna 2009 saadun korkeimman oikeuden päätöksen mukaan ympäristövirastolla on kuitenkin mahdollisuus säädellä ilmaston lämpenemistä lisääviä päästöjä. Keskeinen osa Obaman ohjelmaa voimalaitosten päästöjen vähentämiseksi päätyi sekin oikeuden arvioitavaksi, ja myöhemmin Trumpin hallinnon ympäristöviraston uudelleen arvioitavaksi. Toisaalta Trumpin kaudella oikeudesta on haettu päätöksiä ympäristöpolitiikan säädösten höllentämiselle tai kumoamiselle kokonaan. Trumpin hallinnon toimenpiteet ovat palauttaneet lisää harkintavaltaa osavaltioille yhtenäisempien standardien sijaan.
Yhden puolueen asiaksi

Yhdysvaltojen ympäristöministeriö EPA perustettiin 1970-luvulla republikaanipresidentti Richard Nixonin kaudella. Samalla hyväksyttiin keskeiset puhdasta ilmaa ja vettä koskevat lait. Viestissään kongressille vuonna 1972 Nixon korosti, että jokaisella yhdysvaltalaisella on syntymäoikeus puhtaaseen veteen ja ilmaan, ja kehotti kongressia hyväksymään hänen alulle panemansa ympäristönsuojeluun pyrkivät aloitteet. Myös toinen republikaanipresidentti, George W. Bush, toi kongressiin vuonna 2002 ”Clier skies” -aloitteen, joka pyrki vähentämään voimalaitosten tuottamia päästöjä valjastamalla työhön markkinavoimat, teknologiset ratkaisut ja tieteen.

Vaikka ympäristö- ja ilmastopolitiikka on aiemmin ollut myös republikaanien agendalla, nykyisin se on etenkin demokraattien asia.

Vuonna 2015 senaatti äänesti Sheldon Whitehousen aloitteesta äänin 98–1, että ilmastonmuutos on totta (”it is the sense of the Senate that climate change is real and not a hoax”). Demokraattisenaattori Brian Schatzin (Havaiji) ehdotus siitä, että ilmastonmuutos on totta ja että ihmisen toiminta vaikuttaa siihen taas ei saanut vaadittua 60 ääntä taakseen.

Nykyinen tilanne, jossa kongressissa ei pyritä sopimaan ilmastonmuutoksesta juuri mistään, ei tarkoita, että mikään ympäristöä koskeva lainsäädäntö ei olisi edennyt. Senaattori Whitehousen esittämä ja molempien puolueiden jäsenten kannattama meren muoviroskaa koskeva lainsäädäntö (Save our Seas Act) antaa Yhdysvaltojen kansalliselle merestä ja ilmakehästä vastaavalle virastolle lisää toimivaltaa saastumisen ehkäisemiseksi. Presidentti Trump allekirjoitti lainsäädännön lokakuussa 2018.

Aiemmin helmikuussa hyväksyttiin molempien puolueiden edustajien kannattama FUTURE Act, joka kannustaa teknologisten innovaatioiden etsimisessä hiilidioksidipäästöjen talteen ottamiseksi, niiden hyödyntämiseksi sekä vähentämiseksi. Entiset republikaanivaikuttajat ja muun muassa republikaaniopiskelijoita edustava ryhmä ovat myös nostaneet esille hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen pyrkivän ohjelman. Kesällä 2018 nähtiin myös republikaaniedustaja Carlos Curbelon (Florida) esitys, joka tavoittelee päästöjen vähentämistä yli Yhdysvaltojen Pariisin sopimuksen tavoitteiden ja infrastruktuurin nykyaikaistamista Yhdysvalloissa (Market Choice Act).

Puheessaan 10. lokakuuta 2018 Whitehouse viittasi tuoreeseen IPCC:n raporttiin. Kuva: C-Span / cc

Ilmastovaalit?

Ilmastonmuutos näyttää uusimman IPCC:n julkaiseman raportin jälkeen tulleen politiikan teon ytimeen, ja Suomessa seuraavista eduskuntavaaleista on toivottu ilmastovaaleja. IPCC:n tuore raportti ja ajankohtaiset luonnonkatastrofit Yhdysvalloissa nostettiin esiin myös demokraattisenaattoreiden Chuck Schumerin (New York) ja Richard Durbinin (Illinois) puheenvuoroissa ilmastonmuutoksesta kongressissa. Yhdysvaltojen valmistautuessa välivaaleihin teema on ollut vaihtelevasti esillä.

Lokakuussa julkaistussa Pew Research Centerin kyselyssä 11 prosenttia vastanneista republikaaneista ja 72 prosenttia demokraateista pitivät ilmastonmuutosta ”isona uhkana Yhdysvalloissa tänään”. Lokakuussa 2018 presidentti Trump 60-minute -ohjelman haastattelussa itse totesi, että ei kyseenalaista ilmaston muuttumista, mutta ei koe tarpeelliseksi kohdentaa siihen vastaamiseksi resursseja. Tärkeintä presidentille on Yhdysvaltain kilpailukyvyn säilyttäminen ja talouteen ja työpaikkoihin keskittyvä retoriikka.

Toisaalta taas Washingtonin osavaltiossa äänestetään välivaaleissa maan ensimmäisen hiiliveron hyväksymisestä. Floridan demokraattien ehdokas, nykyinen senaattori Bill Nelson taas kampanjasivustollaan listaa ympäristönsuojelun Floridassa yhdeksi keskeiseksi prioriteetikseen.

Ilmastonmuutos näyttää IPCC:n raportin jälkeen tulleen politiikan teon ytimeen.

Yhdysvalloissa viitataan usein ilmastonmuutosta tekevien tutkijoiden ja instituutioiden kuten IPCC:n poliittisuuteen ja tutkimuksen tekemisen proseduureihin sekä siihen, miten tutkimusta pitäisi käyttää poliittisessa päätöksenteossa. Samassa 60-minute -ohjelman haastattelussa myös presidentti Trump viittasi tähän, ja puhui erityisesti tutkijoiden poliittisesta agendasta ilmastonmuutoksen suhteen.

Huffington Postin uutisoinnin mukaan 2018 ennätyksellisen moni tutkija kuitenkin asettui itse ehdolle. Kyse ei ole vain ehdokkaista vaan myös äänestäjistä. Nuorten puoluepoliittisesti sitoutumattomien Sunrise movement on kerännyt lupauksia ehdokkailta, että he eivät ota vaalirahoitusta fossiilisia polttoaineita edustavalta teollisuudelta. Nuoret ovat Yhdysvalloissa aktivoituneet omien sanojensa mukaan vastustamaan ilmastonmuutosta, koska ovat kokeneet, että heidän äänensä ei tule kuuluviin.

Ruohonjuuritasolta kongressiin

Senaattori Whitehousen mukaan ilmastonmuutos on yksi suurimmista uhista Yhdysvaltojen taloudelle ja kansalliselle turvallisuudelle. Senaattori on tehnyt lakiesityksen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja yhteisöjen valmistelemiseksi ilmastonmuutokseen (American Opportunity Carbon Free Act). Sen ajatuksena on, että päästöjen tekijät maksaisivat ympäristövahinkojen ja terveyshaittojen korvaamisen. Siihen on lisätty myös republikaaneille mieluisa näkemys siitä, että myyntituloista saatua voittoa käytettäisiin yritysten tuloverotuksen tason vähennykseen. Uuden lainsäädännön hyväksyntä vaatisi näet kannatusta molemmista puolueista.

Presidentti Trumpin viimeaikaiset toimet Yhdysvaltojen ilmastopolitiikan kumoamiseksi eivät ole juuri herättäneet vastustusta republikaanienemmistöisessä kongressissa. Marraskuun välivaalit 2018 määrittävät nyt kongressin enemmistön Trumpin presidenttikauden kahdelle viimeiselle vuodelle.

Senaattori Whitehouse näyttää suhtautuvan positiivisesti muutokseen kongressin toimimattomuudesta huolimatta. Whitehouse toteaa vuonna 2014 julkaistussa artikkelissaan Time to Wake Up on Climate Change, että Yhdysvalloissa muutos on mahdollinen. Hän viittaa etenkin erilaisiin ympäristöryhmiin, vihreään teknologiaan ja sijoittajiin, kansallisen turvallisuuden edustajiin, vakuutusalaan, nuoriin, uskonnollisiin ryhmittymiin, yrityksiin, julkisuuden henkilöihin, metsästys-, kalastus-, retkeily ja luonnonsuojelujärjestöihin, ammattiyhdistyksiin, pormestareihin ja kuvernööreihin, ja ennen kaikkea ihmisiin, jotka uskovat ilmastonmuutoksen vaativan toimenpiteitä nyt.

Kongressin rooli ilmastopolitiikassa on vain yksi osa kokonaisuutta, mutta merkittävä. Sen takia senaattori Whitehouse yrittää nostaa asian esiin myös kongressissa kollegoidensa kanssa.

Ensimmäisessä ilmastopuheessaan 18.4.2012 Whitehouse ei vielä käyttänyt kylttiä. Kuva: C-Span / cc

ilmastonmuutospolitiikkavälivaalityhdysvallat

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.