Viola persicifolia

Kukka valkoinen tai vaaleansininen. Rauhoitettu ja erittäin uhanalainen, rantaorvokkia uhkaavat vesien säännöstely, tulvarantojen umpeenkasvu ja rakentaminen.

Kukkii kesä–heinäkuussa. Kasvaa harvinaisena Etelä-Suomen rannoilla ja ojanvarsilla.

Kuva: Ari Ahlfors