Toivo Rautavaara (1905-1987) oli maatalous- ja metsätieteiden tohtori, joka tuli tunnetuksi kasvien ja sienten käytön edistäjänä. Hänen väitöskirjansa Suomen sienisato (1947) oli ensimmäinen sienten käyttöä käsitellyt väitöskirja.

Tässä 534-sivuisessa järkäleessä Rautavaara kertoo sienten keräily- ja käsittelytavoista. Hänellä ei tosin ole ole korkeaa käsitystä niiden kerääjistä: Sienten kerääjinä tulevat kysymykseen etupäässä lapset ja vanhukset ja yleensä yksinkertaiset ihmiset.

Minulle arvokkainta kirjassa on katsaus Suomen suursienilajistoon, jossa kerrotaan myös eri lajien syötävyydestä. Ne eivät vastaa nykyaikaa, mutta kirjaa pitääkin tarkastella aikansa lapsena, pioneeriteoksena.

Lasse Kosonen, sieniasiantuntija. (SL 9/2021)