Kuva: Elina Nuortie / Prolk

Kuva: Elina Nuortie / Prolk

Rakkolevä on pohjoisen Itämeren tärkeä avainlaji, jonka hyvinvointi heijastuu monen muunkin lajin oloihin.

Rakkoleväkannoissa tapahtui romahdus 1970-1980-lukujen vaihteessa, jolloin voimakas suolapulssi nosti Itämeren ravinnepitoisuutta. Rakkolevä katosi tuolloin monin paikoin. Nyt rakkolevää on havaittu myös aivan uusilla kasvupaikoilla.

Onko meren metsiä luova rakkolevä palannut sinun mökkirantaasi tai tutun venereittisi varrelle?

Ilmoita uusi havaintosi meille merkitsemällä kasvupaikka oheiselle kartalle!
Keräämme havaintoja 23.8. saakka.