Kuvittele kaupunki, jossa kaikkien sen asukkaiden tarpeet huomioidaan, siis muidenkin kuin ihmisten. Kaupungeissahan asustelee meidän ihmisten lisäksi paljon erilaisia eläimiä, lintuja ja muita ötököitä.

Maisema-arkkitehdeille kaupunkiluonto ja puistot ovat paitsi suunnittelukohteita myös tärkeitä oppimisen ja inspiraation paikkoja. Toukokuussa matkustimme Tukholmaan tutustumaan kaupunginosiin, joita pidetään hyvinä kestävän kaupunkirakentamisen esimerkkeinä. Ohjelmaan kuului muun muassa Norra Djurgårdstadenin asuinalue.

Alueen ulkotilojen suunnittelussa on huomioitu paitsi sen ihmisasukkaat myös muita lajeja. Esimerkiksi sammakoille on rakennettu aivan oma tunneli osana alueen hulevesien hallinnan rakenteita. Osittain maan alla kulkevaa reittiä pitkin sammakot voivat liikkua kutuvesien ja talvehtimispaikan välillä turvallisesti – ja riittävän kosteasti.

Myös hyönteisten hyvinvointi on ohjannut alueen suunnittelua. Suuria tammia säilytettiin, koska harvinainen, mutta Tukholmasta löytyvä kovakuoriainen Plagionotus detritus tarvitsee niitä. Samalla nämä vanhat puut ovat näyttävä ja mieleenpainuva osa asuinalueen viihtyisyyttä ja maisemaa. Ne tuovat historian kerroksia uuden alueen keskelle.

Kaupunkirakentamisella aiheutetaan monenlaista haittaa eri eläimille, kuten niiden elinympäristöjen pirstaloitumista tai kokonaan tuhoutumista. Isot, heijastavat ikkunapinnat ovat linnuille ansa, sillä niitä on vaikea erottaa maisemasta. Jos tunnistetaan rakentamisesta johtuvat ongelmat, suunnittelulla voidaan ennaltaehkäistä vahinkoja ja tarjota esimerkiksi vaihtoehtoisia kulkureittejä eläimille.

Sekä kaupunkilaisena että maisema-arkkitehtina haluaisin nähdä, että tulevaisuudessa kaupunkiympäristöt suunnitellaan myös eläinten ja muiden eliöiden elinmahdollisuudet huomioiden. Kun suunnittelun lähtökohtana on eläinten ja hyönteisten hyvinvointi, kutsutaan sitä eläinavusteiseksi suunnitteluksi.

Yksinkertainen esimerkki eläinavusteisesta suunnittelusta on käyttää istutuksissa pölyttäjien suosimia kasvilajeja. Tätä voi helposti toteuttaa myös omassa kotipihassa. Toisessa ääripäässä perehdytään valitun avainlajin elintapoihin ja tarpeisiin, ja suunnitelma laaditaan niiden ohjaamana.

Maisema-arkkitehti Elina Inkiläinen kertoo, että suunnittelutoimisto Nomajilla eläinavusteista suunnittelua on viime vuosina hyödynnetty etenkin merenrantaympäristöihin liittyvissä hankkeissa. Isosaaren ja Vartiokylänlahden ilmastonkestäviä rantarakentamisen periaatteita koskevissa töissä on ollut tarve sekä parantaa merenrantojen jo heikentyneitä luontoarvoja että kompensoida mahdollisia ja todennäköisiä rakentamisesta syntyviä haittoja.

Esimerkiksi Isosaareen suunnitellut rantaa suojaavat aallonmurtajat voivat toimia monen eri lajin elinympäristönä. Ensin niihin pääsee kiinnittymään vesikasveja ja leviä, jotka puolestaan houkuttelevat kaloja kuten ahvenia.

Kaupunkiluonto on koti ja elinympäristö monille eläimille ja eliöille. Monimuotoisuus kärsii, kun kaupunkeja kasvatetaan ja tiivistetään. Elinvoimainen kaupunkiluonto ja rikas lajisto tukevat myös ihmisten hyvinvointia ja viihtyisyyttä urbaanissa ympäristössä.

eläinavusteinen suunnittelukaupunkiluontokaupunkisuunnittelumaisema-arkkitehtuurirakentaminen

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.