Suomi jatkaa juuri budjettiriihestä tulleen tiedon mukaan avokätistä turpeen tukemista.

Samalla Suomi on kiusallisesti jäämässä ainoaksi isoksi turvemaaksi Euroopassa. Irlannissa paikallinen Vapo, Bord na Móna ilmoitti kesäkuussa lopettavansa täksi vuodeksi turpeen kaivun ja keskittyvänsä soiden ennallistamiseen.

”Bord na Móna on varmistanut, että kaikki työntekijät, joita asia koskee, siirretään kestävän tuotannon alueelle… soiden ennallistaminen on eduksi ympäristölle, ja on hyödyksi myös turismille”, Irlannin viestintä-, ympäristö- ja ilmastotoimiministeri Richard Bruton kommentoi päätöstä.

Irlanti on tehnyt täyskäännöksen turvepolitiikassaan. Syynä on ennen kaikkea turpeen olemus kivihiiltäkin selvästi rajummin ilmastoa lämmittävänä polttoaineena. Alasajo nähdään välttämättömän osana maan ilmastopolitiikkaa.

Irlannin viranomaiset ovat alkaneet suhtautua turpeen kaivun vaikutuksiin vakavasti. Alalle oli shokki, kun lupaviranomainen An Bord Pleanála ei viime vuonna antanut yhdelle kolmesta suuresta turvevoimalasta uutta ympäristölupaa. ESB-yhtiön voimala olisi käyttänyt turvetta seospolttoaineena vuoteen 2027 asti, ja jatkanut sen jälkeen bioenergialla.

Turpeenottoalue Irlannissa. Kuva: Wikimedia Commons

Hidas siirtyminen bioenergiaan siis kiellettiin. Bioenergiankaan ei katsottu sopivan turvevoimalan alueelle. Lupaviranomaisen mukaan turpeen käytön polttoainekäytön loppuminen on Irlannin kansallisen ilmasto- ja energiapolitiikan olennainen osa. Viranomainen katsoi myös, että laitoksen haitallinen vaikutus luonnonsuojelualueisiin on mahdollinen.

Lisärasitteena oli An Bord Pleanálan mukaan, että bioenergia olisi enimmäkseen tuotua, mikä on viranomaisen mielestä kansallisen ja EU-politiikan vastaista. Tuonti myös sopisi päätöksen mukaan huonosti Irlannin keskiosan huonoille teille ja kapeille silloille – turve on tullut laitokseen raiteilla.

Kun myös toinen turvevoimala oli ajautunut ympäristöasioiden takia lupavaikeuksiin, ESB ilmoitti päätöksen jälkeen sulkevansa molemmat turvevoimalansa vuoden 2020 lopussa. Voimaloiden sähköverkkoja käytetään ehkä jatkossa uusiutuvan energian hyväksi.

Näin Irlantiin on jäämässä vain yksi iso turvevoimala, jolla on lupa biomassan ja turpeen sekapolttoon vuoteen 2023 asti.

Turve on ollut tärkeä asia Irlannin keskiosan Midlandsin alueelle.

Irlanti suuntaakin sinne laajan oikeudenmukaisen siirtymän tukipaketin.

Paketti on hämmästyttävän moderni.

Siinä ei ole mitään turpeen hyödyntämiseen liittyvää.

Siihen liittyy tarkka seuranta ja yksi selkeä vastuuhenkilö.

Yksi tärkeimmistä korvaavista toimista on kymmenien tuhansien hehtaarien ennallistamishanke, joka sai kesällä entisen 5 miljoonan euron jatkoksi 15 miljoonan euron rahoituksen lähivuosiksi.

Midlandsin alueelle on luvassa rahaa myös muun muassa sähköautojen latauspisteisiin ja laajakaistayhteyksiin. Peräti 20 miljoonaa on jo myönnetty talojen energiatehokkuutta kohentaviin parannuksiin. Rahaa erilaisille uusille vihreille hankkeille voi lisäksi anoa erityisestä oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, jossa aluksi on jaossa 11 miljoonaa euroa muun muassa kestävään yritystoimintaan.

Turpeen poistumisen tuissa on tarkoitus käyttää Irlannissa myös EU-rahaa, jota olisi tarjolla myös Suomelle. Suomelta kuitenkin puuttuu suunnitelma turpeesta luopumiseksi. Hallituksen budjettiriihessä sai voiton lähinnä Keskustan ajama kanta, jonka mukaan Suomessa palaisi energiaksi noin puolet nykyisestä turvemäärästä vielä kymmenen vuoden kuluttua.

 

 

 

 

 

Irlantioikeudenmukainen siirtymäsuomiturve

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.