Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan turpeennostoon Neova Oy:lle Höytiönsuolla Kaakkois-Suomessa. Höytiönsuo on viimeisiä, edes osittain säilyneitä suorippeitä kuuluisalla Konnunsuolla, joka kuuluu nykyisin Lappeenrannan kaupungin alueisiin.

Höytiönsuon ympäristölupaa on pyöritelty eri oikeusasteissa jo vuosikausia. Korkein hallinto-oikeus (KHO) oli jo vuonna 2016 palauttanut koko hankkeen uudelleen käsiteltäväksi.

Vaasan hallinto-oikeuden nyt tekemän päätöksen mukaan turvetuotannon laajeneminen Höytiönsuolle uhkaisi huonontaa edelleen Konnunsuon alapuolisten vesien laatua. Näin hanke vaarantaisi alapuolisessa Suokumaanjoessa sinnittelevän, alkuperäisen ja luontaisesti lisääntyvän harjuskannan säilymisen. Paikallisen Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin mukaan hanke haittaisi myös uhanalaisen perhosen, suovenhokkaan, ja muiden suoperhosten elämää. Myös suon keskellä olevalla Höytiönlammelta löytyvän viitasammakon, runsaan vesilinnuston, muuttolintujen ja suokasviston elinmahdollisuudet heikkenisivät nekin luonnonsuojelupiirin mielestä.

Ennen Vapona tunnetun Neova Oy:n turpeennostolupaa olisivat vastustaneet lähes tulkoon kaikki muutkin tahot Lappeenrannan kaupungista, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, Metsähallituksesta, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisista ja paikallisista ihmisistä lähtien.

Neova Oy oli hakenut alun perin ympäristölupaa noin 84 hehtaarin turpeennostoalueen avaamiseksi Höytiönsuolle. Etelä-Suomen aluehallintovirasto oli myöntänyt luvan 67,5 hehtaarin suuruiselle hankkeelle. Vaasan hallinto-oikeus päätti nyt, ettei turvehankkeelle voida myöntää lainkaan lupaa. Ehdotonta hylkyä voidaan pitää linjaratkaisuna, joka korostaa vesistön ekologisen tilan ja luontoarvojen merkitystä luparatkaisuissa.

Saatujen selvitysten perusteella Konnunsuolta Suokumaanjoen harjusvesistöön valuvien vesien ravinnepitoisuudet pitäisi pikemminkin puolittaa, kuin lisätä niitä uusilla hankkeilla. Suokumaanjokea on viime vuosina kunnostettu harjuksen luontaisen lisääntymisen varmistamiseksi. Näiden toimin pelättiin menevän hukkaan, jos uusi turvetuotantokenttä avataan Konnunsuolle.

Konnunsuo on aikoinaan ollut Kaakkois-Suomen suurimpia soita. Suokokonaisuuden luonnontilasta ovat kuitenkin pellonraivauksen, metsäojitusten ja turvetuotantohankkeiden jälkeen jäljellä enää rippeet. Myös Höytiönsuosta suuri osa on metsäojitettua ja alueelle sijaitsee myös yksityisen toimijan entinen turvealue. Jäljellä olevan suo- ja vesiluonnon pelastamiseksi Konnunsuolle on virinnyt useita suojelu- ja ennallistamishankkeita.

Uusi turvetuotantohanke olisi vaikuttanut kielteisesti Konnunsuon Höytiönsuolle jo perustettuun, hieman alle 200 hehtaarin suojelualueeseen. Luonnonsuojelupiiri yrittää vaikuttaa Höytiönsuon suojelualueen laajentamiseksi huomattavasti nykyistä suuremmaksi.

HöytiönsuoKonnunsuokorkein hallinto-oikeusNeova OyturpeennostoturveVapoympäristölupa

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.