Toisen maailmansodan lopussa liittoutuneet upottivat yhteensä 50 000 tonnia taisteluaineita sisältäviä ammuksia Itämereen. Suurin osa niistä lojuu Tanskalle kuuluvan Bornholmin saaren syvänteessä. Fenyyliarseeniyhdisteitä ja niiden hajoamistuotteita on löydetty aseiden lähettyvillä olevista sedimenteistä.

Huhtikuussa 2022 väitellyt Suomen ympäristökeskuksen eli Syken kemisti Hanna Niemikoski löysi Itämeren turskista jäämiä fenyyliarseeniyhdisteiden hajoamistuotteista.

”Yhteensä 14 prosentissa turskien lihasnäytteitä havaittiin fenyyliarseeniyhdisteitä. Vaikuttaa siltä, että yhdisteet ovat kulkeutuneet kaloihin joko sedimentin tai iho–vesi kontaktin välityksellä.” 
Niemikoski löysi myös sedimentistä aiemmin tuntemattomia fenyyliarseeniyhdisteiden hajoamistuotteita.

”Ne ovat syntyneet todennäköisesti mik­robien toiminnan vaikutuksesta. Hajoamistuotteet ovat erilaisia riippuen siitä, kuinka paljon happea merenpohjan mik­robeilla on käytettävänään. Huomasimme tässä selkeitä alueellisia eroja”, selittää Niemikoski.

Löydettyjen yhdisteiden metaboliaa tutkittiin laboratoriokokeilla.

”Tulokset osoittavat, että kalojen aineenvaihdunnassa muuntuvat yhdisteet ovat niille myrkyllisempiä kuin itse 
fenyyliarseeniyhdisteet.”

Niemikoski on mukana kolmivuotisessa Suomen Akatemian rahoittamassa monitieteisessä Wartox-hankkeessa. Hänen väitöskirjansa on osa Helsingin yliopistoon kuuluvan, kemiallisten aseiden kieltosopimusta tukevan yksikön Verifinin työtä. Tutkimuksessa ovat mukana sekä Verifin että Syke.

”Nyt tavoitteenamme on etsiä ja määrittää sedimenttinäytteistä uusia fenyyliarseeniyhdisteiden hajoamistuotteita ja selvittää, mitkä niiden osuudet ovat”, Niemikoski kertoo.

Toiveena on perustaa yhdisteiden seurantaohjelma Itämerelle myrkkyjen leviämispotentiaalin selvittämiseksi.

Kiinnostus Itämeren pohjalla lojuviin ammuksiin on herännyt, kun Saksa on päättänyt investoida merellisiin tuulivoimapuistoihin.

 

Suomen ympäristökeskuksen kemisti, Hanna Niemikoski:
”Emme tiedä, mikä kemiallisten aseiden tilanne on 30 vuoden kuluttua”

◀ Mittaamieni yhdisteiden määrät turskan lihaksissa olivat hyvin pienet. En itse koe, että kemiallisten aseiden hajoamistuotteet voisivat tällä hetkellä aiheuttaa terveysriskiä ihmiselle.

◀ Mallinnustutkimusten perusteella aineet säilyvät ja vuotavat Itämereen seuraavat 200 vuotta. Emme tiedä, mikä tilanne niiden suhteen on esimerkiksi 30 vuoden kuluttua. On mahdollista, että kaikki fenyyliarseeniyhdisteet muuttuvat ajan myötä bakteerien muokkaamiksi myrkyllisiksi hajoamistuotteiksi.

◀ Toivon, että tutkimustulokseni herättäisivät kansainvälistä keskustelua mereen upotettujen kemiallisten aseiden vaaroista. Aiheesta puhuminen voi toimia varoituksena tulevaisuuden toiminnalle ja estää sen, ettei meriin enää upotettaisi vaarallisia aineita.

fenyyliarseeniItämerikemialliset aseettaisteluaineetturska

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.