Luonnontieteellinen keskusmuseo kannus­taa luontoharrastajia tallentamaan kaikki laji­havaintonsa Täydelliset listat ­-hankkeeseen. Täy­dellisten listojen tarkoitus on tallentaa tietyltä paikalta ja ajanjaksolta kaikki havaitut lajit tie­tystä eliöryhmästä. Kun lajihavainnot kirjataan kattavasti, saadaan samalla tieto siitä, mitä laje­ja paikalla ei esiinny. Myös lajin puuttuminen tie­tyltä paikalta on tärkeä tieto, sillä luonnossa on käynnissä laaja-­alaisia muutoksia muun muas­sa ilmastonmuutoksen takia.

”Täydelliset listat ­hankkeen lajiryhmät on va­littu sillä perusteella, että ne on helppo havaita maastossa”, kertoo hanketta koordinoiva bio­logi Valeria Valanne Luonnontieteelliseltä kes­kusmuseolta.

Vaikka hankkeen nimi saattaa kuulostaa vaa­tivalta, lajilistojen täyttämiseksi ei tarvitse olla asiantuntija.

”Kunhan on hyvä tuntemus peruslajeista, se riittää”, Valanne rohkaisee.

Havaintojen tallentamiseen suositellaan Mobiilivihko ­-sovellusta. Sen voi ladata sovelluskau­poista sekä Android­ että iOS -­käyttöjärjestel­mille.

havainnotkimalaisetkukkakasvitkäävätLinnutLuonnontieteellinen keskusmuseomakrojäkälätmatelijatperhosetruokasienetsammakkoeläimetsudenkorennottunturikasvit

Tilaa Suomen Luonto

Suomen Luonto on ajankohtaisen ja innostavan luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.