Iijoen tulvat lähenevät huippuaan. Joki virtaa itä–länsi-suunnassa, minkä vuoksi lumet sulavat sen valuma-alueelta yhtä aikaa ja muodostavat tulvia, joista alue on kuuluisa. Vesi valtaa rantametsiä, tuo mukanaan ravinteikasta lietettä ja muodostaa putaita eli jääpatoja kiertäviä purkautumisreittejä. Tulvan vaikutukset paikalliseen ekosysteemiin ovat valtavat, ja ihminenkin on ottanut niiden luomasta monimuotoisuudesta osansa.

Suomen Luonto pääsi viikonloppuna Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa tutustumaan Pudasjärven tulvametsiin, veden valtaamiin rantaniittyihin, pensaikkoihin ja putaisiin. Vene on tulvahuipun aikaan paras kulkuneuvo metsissäkin.

Pohjolan Voima suunnittelee samalle alueelle Kollajan allasta, joka muuttaisi joen luontaista tulvarytmiä merkittävästi.

kevättulvakollajaPudasjärvitulvatulvaretki

Tunne luontosi

Lähde retkelle metsään, suolle, merelle, kauas ja lähelle.
Tutustu, opi, ihastu ja voimaannu. Koe Suomen Luonto!