Perjantaina 6. marraskuuta Lundin ja Malmön alueen loukkaantuneista linnuista huolehtiva Fågelskydd Spillepeng sai yllättävän tiedon. Pyöräilijä oli törmännyt linnun kanssa. Kuvien perusteella kyseessä oli muuttohaukka.

Lintu otettiin hoitoon, mutta se menehtyi. Sen kehosta löytyi hauleja ja se lähetettiin tutkittavaksi. Ruotsin eläinlääkintäviranomainen SVA totesi marraskuun lopulla, että muuttohaukalla oli korkeapatogeeninen H5N8 lintuinfluenssa. Tautia oli aiemmin syksyllä todettu melko laajasti Euroopassa lähellä Ruotsia.

Fågelskydd Spillepeng ilmoitti polkupyörään törmänneestä muuttohaukasta Facebook-sivuillaan.

Lintuinfluenssaa todettiin Skoonessa samoihin aikoihin myös valkoposkihanhella ja myöhemmin myös Gotlannissa.

SVA arvioi tiedotteessaan, että korkeapatogeenista lintuinfluenssaa voi olla suhteellisen laajalla alueella maan eteläosan länsi- ja itärannikolla. Tauti on levinnyt myös Norjaan, jossa uhrina oli lyhytnokkahanhi ja sittemmin myös merilokki. Sekä Norjassa että Ruotsissa tauti on tavattu myös kalkkunoilla.

Korkeapatogeenista lintuinfluenssaa on esiintynyt tänä syksynä vahvimmin Saksan, Hollannin ja Tanskan Pohjanmeren rannikolla sekä jossain määrin myös Itämeren puolella sekä Brittein saarilla, kuten tämän jutun yhteydessä julkaistusta brittiviranomaisten kartasta voi nähdä. Ydinaluaueilla tilanne on ainakin paikoitellen helpottanut.

Läheskään kaikkien menehtyneiden lintujen kuolinsyytä ei määritetä. Kaikkiaan uhreja on tuhansia. Eniten tautiin on menehtynyt valkoposkihanhia, haapanoita, merihanhia ja kyhmyjoutsenia, mutta uhreihin kuuluu paljon muitakin lintuja. Petolinnuista lintuinfluenssaa on todettu eri maissa jo ainakin 15 muuttohaukalla ja vielä useammilla hiirihaukoilla.

Sen sijaan merikotkia on toistaiseksi tiedossa vasta yksi. Näin syksyn tilanne eroaa aiemmista vuosista. Vuosina 2016–2017 ja 2018 Suomessa merikotka oli tavallisin todettu lintuinfluenssan uhri. Vuonna 2020 lintuinfluenssa ei ole ulottunut Suomeen. Merikotkan herkkyys korkeapatogeenisen lintuinfluenssaviruksen eri kannoille voi vaihdella.

Kaikkiaan korkeapatogeenista lintuinfluenssaa on todettu Euroopassa noin 40 lintulajilla.

Lintuinfluenssaa Hollannissa, Saksassa ja Tanskassa – joukoittain lintuja on menehtynyt »

lintuinfluenssamerikotkamuuttohaukkaNorjaRuotsivalkoposkihanhi

Anna luonto lahjaksi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta! Tilaamalla tuet luonnonsuojelutyötä.