Suomen Luonnossa 9/2013 on artikkelini ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomessa uusimpien ilmastomallien mukaan. Siinä on esitetty Suomen ja Ruotsin ilmatieteen laitokselta saamiamme karttoja lämpötilan, sateen ja auringonpaisteen muutoksista tällä vuosisadalla suurten päästöjen vallitessa.

Tässä näytämme myös pienempien päästöjen RCP 4.5 vaihtoehdon karttoja ja kaksi lisägraafia. Alla olevat kartat on tuottanut Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos SMHI. Nähdään, että lämpeneminen on tässä vaihtoehdossa paljon suuren päästökehityksen vaihtoehtoa lievempi. Samoin sateisuuden muutos on selvästi vähäisempi kuin suurten päästöjen vallitessa.

Ilmastopaneeli IPCC:n työn perustana olevat eri tutkimuslaitoksen käyttämät RCP-mallit on selitetty tarkemmin Suomen Luonnon 9/2013 artikkelissa; ne ovat vaihtoehtoja tulevaisuuden päästökehitykselle. RCP 4.5 -vaihtoehdossa ilmastopolitiikka onnistuu osittain ja päästöt lähtevät laskuun 2040-luvulla. Paras vaihtoehto on RCP 2.6, jossa neuvottelut onnistuvat niin, että Pariisin ilmastokokouksessa 2015 sovitaan  toimista, joiden tuloksena päästöt lähtevät tuntuvaan laskuun jo 2020-luvulla. Parhaillaan käynnissä oleva Varsovan ilmastokokos valmistelee Pariisin kokousta.

Suurten päästöjen RCP 8.5 -vaihtoehdon ja pienempien päästöjen RCP 4.5 päästöjen lämmittävän vaikutuksen erot tulevat parhaiten esiin alle olevassa Suomen Ilmatieteen laitoksen vertailussa ja kuukausikartassa. Kuukausikuvion pystyviivat kuvaavat mallien hajontaa; Ilmatieteen laitoksen tarkastelussa oli mukana  28 ilmastomallia.

 

graafi-lammon-muutos-suomi-FIN

 

Suomen keskilämpötilan muutos kolmessa RCP vaihtoehdossa (yllä). RCP 8.5:ssä päästöt karkaavat, RCP2.6:ssa ne saadaan hallintaan ja  RCP 4.5 on tältä väliltä. Graafi Ilmatieteen laitos /Setuklim / Kimmo Ruosteenoja.

 

lampötila-kuukausittain-Suomi-28mal

 

Suomen keskilämpötilan muutos kuukausittain vuosista 1971–2000 vuosiin 2071–2099  kahdessa RCP vaihtoehdossa (yllä). RCP 8.5 edustaa suuria ja 4.5 tätä pienempiä päästäjä.  Graafi Ilmatieteen laitos.

jpg1. pr45_cn_four_plots_robustness_pr_rcp45_2071-2100_ANN_europe

 

Sadannan vuosimuutos RCP 4.5 vaihtoehdossa (yllä) vuosista 1971–2000 vuosiin 2071–2100. Muutos näkyy oikean yläkulman kartassa prosenteina. Vasemmalla ylhäällä nykysateissuus milleinä päivässä. Vasemmalla alhalla keskihajonta ja oikealla alhaalla niiden mallien lukumäärä, jotka osoittavat lisäystä. Kartta SMHI.

jpg2. pr45_cn_four_plots_robustness_pr_rcp45_2071-2100_DJF_europe

Sadannan muutos talvella RCP 4.5 vaihtoehdossa (yllä) vuosista 1971–2000 vuosiin 2071–2100. Muutos näkyy oikean yläkulman kartassa prosenteina. Vasemmalla ylhäällä nykysateissuus milleinä päivässä. Vasemmalla alhalla keskihajonta ja oikealla alhaalla niiden mallien lukumäärä, jotka osoittavat lisäystä. Kartta SMHI.

jpg4. pr45_cn_four_plots_robustness_pr_rcp45_2071-2100_MAM_europe

Sadannan muutos keväällä RCP 4.5 vaihtoehdossa (yllä) vuosista 1971–2000 vuosiin 2071–2100. Muutos näkyy oikean yläkulman kartassa prosenteina. Vasemmalla ylhäällä nykysateissuus milleinä päivässä. Vasemmalla alhalla keskihajonta ja oikealla alhaalla niiden mallien lukumäärä, jotka osoittavat lisäystä. Kartta SMHI.

jpg3. pr45_cn_four_plots_robustness_pr_rcp45_2071-2100_JJA_europe

 

Sadannan muutos kesällä RCP 4.5 vaihtoehdossa (yllä) vuosista 1971–2000 vuosiin 2071–2100. Muutos näkyy oikean yläkulman kartassa prosenteina. Vasemmalla ylhäällä nykysateissuus milleinä päivässä. Vasemmalla alhalla keskihajonta ja oikealla alhaalla niiden mallien lukumäärä, jotka osoittavat lisäystä. Kartta SMHI

jpg5. pr45_cn_four_plots_robustness_pr_rcp45_2071-2100_SON_europe

 

Sadannan muutos syksyllä RCP 4.5 vaihtoehdossa (yllä) vuosista 1971–2000 vuosiin 2071–2100. Muutos näkyy oikean yläkulman kartassa prosenteina. Vasemmalla ylhäällä nykysateissuus milleinä päivässä. Vasemmalla alhalla keskihajonta ja oikealla alhaalla niiden mallien lukumäärä, jotka osoittavat lisäystä. Kartta SMHI.

jpg11. t45_cn_four_plots_robustness_tas_rcp45_2071-2100_ANN_europe.eps

 

Vuoden keskilämpötilan  muutos  RCP 4.5 vaihtoehdossa (yllä) vuosista 1971–2000 vuosiin 2071–2100. Muutos näkyy oikean yläkulman kartassa asteina. Vasemmalla ylhäällä nykytilanne asteina. Vasemmalla alhalla keskihajonta ja oikealla alhaalla niiden mallien lukumäärä, jotka osoittavat lisäystä. Kartta SMHI.

jpg12. t45_cn_four_plots_robustness_tas_rcp45_2071-2100_DJF_europe.eps

Talven (joulu–helmikuu) keskilämpötilan  muutos  RCP 4.5 vaihtoehdossa (yllä) vuosista 1971–2000 vuosiin 2071–2100. Muutos näkyy oikean yläkulman kartassa asteina. Vasemmalla ylhäällä nykytilanne asteina. Vasemmalla alhalla keskihajonta ja oikealla alhaalla niiden mallien lukumäärä, jotka osoittavat lisäystä. Kartta SMHI.

jpg14. t45_cn_four_plots_robustness_tas_rcp45_2071-2100_MAM_europe

Kevään (maalis–toukokuu) keskilämpötilan  muutos  RCP 4.5 vaihtoehdossa (yllä) vuosista 1971–2000 vuosiin 2071–2100. Muutos näkyy oikean yläkulman kartassa asteina. Vasemmalla ylhäällä nykytilanne asteina. Vasemmalla alhalla keskihajonta ja oikealla alhaalla niiden mallien lukumäärä, jotka osoittavat lisäystä. Kartta SMHI.

jpg13. t45_cn_four_plots_robustness_tas_rcp45_2071-2100_JJA_europe

Kesän (kesä–elokuu) keskilämpötilan  muutos  RCP 4.5 vaihtoehdossa (yllä) vuosista 1971–2000 vuosiin 2071–2100. Muutos näkyy oikean yläkulman kartassa asteina. Vasemmalla ylhäällä nykytilanne asteina. Vasemmalla alhalla keskihajonta ja oikealla alhaalla niiden mallien lukumäärä, jotka osoittavat lisäystä. Kartta SMHI.

jpg15. t45_cn_four_plots_robustness_tas_rcp45_2071-2100_SON_europe

Syksyn (syys–marraskuu) keskilämpötilan  muutos  RCP 4.5 vaihtoehdossa (yllä) vuosista 1971–2000 vuosiin 2071-2100. Muutos näkyy oikean yläkulman kartassa asteina. Vasemmalla ylhäällä nykytilanne asteina. Vasemmalla alhalla keskihajonta ja oikealla alhaalla niiden mallien lukumäärä, jotka osoittavat lisäystä. Kartta SMHI.

ilmastonmuutos

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.