Tänään julkistetun Tiedebarometrin mukaan ympäristö ja luonto säilyttivät ykkösasemansa suomalaisten kiinnostuksen kohteena.

Vain kuusi prosenttia suomalaisista ei ole kiinnostunut seuraamaan ympäristön ja luonnon kuulumisia.

Vastaajat kertoivat, kuinka kiinnostuneita he ovat eri aihepiireistä tai kuinka aktiivisesti he seuraavat tiedotusvälineistä erilaisia aihepiirejä koskevia uutisia, ohjelmia ja kirjoituksia. Erittäin kiinnostuneita ympäristöstä ja luonnosta oli 30 prosenttia ja melko kiinnostuneita 50 prosenttia. Yhteensä kiinnostus siis nousi 81 prosenttiin.

Ympäristön ja luonnon ohella vastaajia kiinnostivat kiinnostivat melko paljon yhteiskunnalliset asiat ja tiede. Sen sijaan urheilu, politiikka, kulttuuri ja taide sekä talous kiinnostivat enintään noin puolta vastaajista.

Barometri tehdään kolmen vuoden välein. Ympäristö ja luonto ovat olleen mukana vuodesta 2007 ja säilyttäneet siitä lähtien ykkösasemansa. Tämän vuoden tulos on ympäristölle ja luonnolle numeroarvona paras, minkä perusteella kiinnostus aihepiiriin on todennäköisesti pysynyt vähintään ennallaan tai jopa kasvanut.

Tutkimuksen toteutti Tieteen tiedotus ry:n puolesta Yhdyskuntatutkimus Oy. Kyselyn kohdejoukkona oli koko maan (pl. Ahvenanmaa) 18 – 70 -vuotias väestö. Kohdehenkilöt poimittiin satunnaisesti väestötietojärjestelmästä.

luontotiedebarometriTutkimusYmpäristö

Tilaa uudistunut Suomen Luonto!

Tunne luontosi ja tue luonnonsuojelua, tilaa lehti tai digilukuoikeus!