Suomalaiset kannattavat Suomen Luonnon Taloustutkimuksella teettämän Lentovero-mielipidekyselyn mukaan lentoveroa. Kaikista vastaajista 52 prosenttia kannatti lentoveroa ja 37 prosenttia vastusti sitä.

Yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että Suomessa pitäisi ottaa käyttöön lentovero. Naisista lentoveron käyttöön ottamista kannatti 58 ja miehistä 45 prosenttia. Helsingin Sanomat sai aamulla julkistamassaan Kantar TNS:n kanssa tekemässään tutkimuksessa hyvin samanlaisen tuloksen.

Suomen Luonnon tutkimuksessa ikäryhmittäin tarkasteltaessa lentoveron kannatus ja vastustus olivat suunnilleen tasan 25–48-vuotiaden joukossa. 15–24-vuotiaiden joukossa veron kannatus oli etusijalla. Yli 50-vuotiaiden ikäluokissa kannatus lentoveron käyttöönotolle oli lähes 60 prosentin luokkaa vastustuksen jäädessä alle 30 prosenttiin.

Tutkimuksen kysymys kuului: ”Ruotsissa otettiin huhtikuussa käyttöön lentovero, jolla pyritään vähentämään lentoliikenteen ilmastovaikutuksia. Tulisiko Teidän mielestänne myös Suomessa ottaa käyttöön lentovero?”

Lentovero sai kannatusta kaikissa tuloryhmissä ja kaikissa maan osissa. Selkeitä kannatus oli Helsinki-Uusimaa -alueella (56%) ja vähäisintä Pohjois- ja Itä-Suomessa (47%).

Puolueiden äänestäjien joukossa kannatus oli selkeää Sosialidemokraattien (64%), Vihreän liiton (77%) ja Keskustan (53%) kannattajien joukossa (vastustajia näissä puolueissa 30, 21 ja 38%). Sen sijaan Kokoomuksen kannattajien joukossa oli Suomen Luonnon tutkimuksessa todennäköisesti hieman vähemmän lentoveron käyttöönoton kannattajia (44%) kuin vastustajia (49%). Helsingin Sanomien tutkimuksessa myös Kokoomuksella kannattajia oli enemmän kuin vastustajia.

Tutkimuksen otoskoko ei mahdollistanut tätä pienempien puolueiden äänestäjien asenteiden luotettavaa selvittämistä, mutta myös Vasemmistoliiton kannattajien joukossa lentoveroa kannatti huomattavasti yli puolet, mutta pienestä otoksesta johtuen emme näytä täsmällistä prosenttilukua. Puoluekannoistaan epävarmojen joukossa kannatus oli 43 prosenttia ja vastustus 41 prosenttia.

Tutkimuksen kysymys kuului ”Ruotsissa otettiin huhtikuussa käyttöön lentovero, jolla pyritään vähentämään lentoliikenteen ilmastovaikutuksia. Tulisiko Teidän mielestänne myös Suomessa ottaa käyttöön lentovero?

Lentovero on tällä hetkellä käytössä ainakin Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Itävallassa ja Britanniassa.

Ruotsissa lentovero on Euroopan sisäisillä lennoilla 60 kruunua eli noin kuusi euroa ja kaukolennoilla 250 tai 400 kruunua (noin 25 tai 40 euroa). Ruotsissa lentoveron kannatus oli maaliskuussa juuri ennen veron käyttöön ottoa 53 prosenttia kun se vuotta aikaisemmin oli 44 prosenttia. Siellä Trafikstyrelsen arvioi, että lentovero hidastaa lentomatkustamisen kasvun noin kolmeen prosenttiin vuodessa, mikä riittää pysäyttämään lentojen ilmastopäästöjen kasvun mutta ei käännä päästöjä vielä laskuun. Ruotsalaisten ulkomaanlentojen päästöistä tehtiin ennen sen käyttöön ottoa Chalmersin teknillisen korkeakoulun tutkimus, jossa huomattiin sikäläisten lentopäästöjen vastaavan henkilöautoliikenteen päästöjä, kun suorat päästöt kerrotaan vajaalla kahdella lentopäästöjen erityisten ilmakehää lämmittävien lisävaikutusten takia.

Tutkimukseen vastasi 1002 henkilöä ja sen johderyhmänä olivat 15–79-vuotaat vastaajat Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Haastattelut tehtiin 23.–26.4. osana Taloustutkimuksen Telebus-kuluttajatutkimusta.

ilmastolentoveromielipidetutkimus

Tunne luontosi, tue luonnonsuojelua

Suomen Luonnosta saat ajankohtaista luontotietoa ja
innostavia vinkkejä luonnonharrastukseen.
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.