Kyrönniemeen, Pietarin ja Viipurin väliselle Suomenlahden rannikolle perustetaan uusi luonnonsuojelualue. Suunnitelman toteutuessa alue tulee olemaan 1665 hehtaarin laajuinen. Kyrönniemi sijaitsee noin 70 kilometrin päässä Suomen ja Venäjän rajasta ja noin parinkymmenen kilometrin päässä Koivistolta eli Primorskista.

Kyrönniemen suojelua saatiin edistettyä Suomen Luonnonsuojeluliiton ja venäläisen suojelujärjestön Neo Eco Projectin yhteistyöhankkeen aikana. Hanketta rahoittaa Baltic Sea Conservation Foundation -säätiö. Neo Eco Projectin Anastasia Filippova ehdotti suojelualueen perustamista Leningradin alueen ympäristöneuvoston kokouksessa. Leningradin kuvernööri Alexander Drozdenko innostui aloitteesta ja valtuutti työryhmän perustamaan suojelualueen. Lopullisen suojelupäätöksen tekee luonnonvarakomitea.

”Kaavoitettujen suojelunalueiden perustaminen Leningradin alueella on ollut todella hidasta, joten siihen nähden on uskomatonta, miten nopeasti Kyrönniemen suojelu on edistynyt”, sanoo hankekoordinaattori Tuuli Hakulinen Suomen Luonnonsuojeluliitosta.

”Olemme kaksivuotisen hankkeen aikana järjestelmällisesti kartoittaneet Suomenlahden rantametsät Helsingin ja Pietarin välillä, ja Kyrönniemi on yksi rannikon laajimmista rakentamattomista alueista”, hän kertoo.

Kyrönniemellä on luonnontilaisia dyynialueita. Kuva: Tuuli Hakulinen / Suomen luonnonsuojeluliitto

Kyrönniemellä on muun muassa useita hyvin säilyneitä tervalepikkoja ja dyynialueita. Alueella kasvaa yksi suurimmista tunnetuista upossarpioesiintymistä. Upossarpio (Alisma wahlenbergii) on vaarantuneeksi luokiteltu uhanalainen kasvi, jota esiintyy vain Itämerellä. Suomessa laji on rauhoitettu ja erityisesti suojeltava.

Osasyynä alueen suojeluun pidetään Primorskiin rakennettavan laajan satama-alueen ympäristövaikutusten kompensointia. Paikallinen kansanliike on voimakkaasti vastustanut sataman rakentamista. Kyrönniemeen perustettavan suojelualueen pohjoisosaan oltiin suunniteltu loma-asuntojen rakentamista, mutta nyt alue jää rakentamatta. Kyrönniemen suojelu oli Leningradin alueen luonnonvarakomitean pöydällä, mutta ylemmältä taholta kuvernööriltä tullut suojelukehotus nopeuttaa asian käsittelyä huomattavasti.

Venäjälle aivan Suomen rajan tuntumaan on perustettu hiljattain muitakin suojelualueita. Vuoden 2018 alussa uutisoitiin, että Venäjän ympäristövuoden 2017 kunniaksi perustettiin 14 000 hehtaarin laajuinen Suomenlahden luonnonpuisto ja peräti 122 000 hehtaaria laaja Laatokan saariston kansallispuisto.

Kyrönniemen rannat tarjoavat elinympäristöjä monille lajeille, kuten vain Itämerellä kasvavalle vesikasville, upossarpiolle. Kuva: Tuuli Hakulinen / Suomen luonnonsuojeluliitto

dyynialueItämeriluonnonsuojelualuerannikkotervaleppälehtovenäjä

Tunne luontosi, tue luonnonsuojelua

Suomen Luonnosta saat ajankohtaista luontotietoa ja
innostavia vinkkejä luonnonharrastukseen.
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.