MTK:n maankäyttöjohtaja Markku Tornberg esittää, että toisen maalla tapahtuvasta liiketoiminnasta tehtäisiin säädökset ulkoilulakiin.

Ympäristöministeriö julkaisee syyskuussa jokamiehenoikeuksia käsittelevän oppaan. Siihen on koottu tietoa nykyisestä lainsäädännöstä, ja siinä esitellään hyviä käytäntöjä ristiriitatilanteiden välttämiseksi. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK haluaa lakiin kirjattuja täsmennyksiä jokamiehenoikeuksiin. Mistä on kyse, maankäyttöasioista vastaava johtaja Markku Tornberg?

Pääviestimme on se, että perinteiset jokamiehenoikeudet ja vesien yleiskäyttöoikeus tulee edelleen säilyttää. yksittäisillä kansalaisilla on oltava vapaa liikkumisoikeus luonnossa, peltojen ja pihapiirin ulkopuolella. Haluaisimme kuitenkin rajoittaa oikeuksia siltä osin, kun toisen maata käytetään ohjattuun liiketoimintaan. Kyseeseen tulisivat esimerkiksi suurella joukolla ja välineistöllä tapahtuva marjanpoiminta, yksityisteille ja maastoon sijoittuva ratsastusbisnes sekä koiravaljakkosafarit.

Ovatko kyseiset toiminnot aiheuttaneet ongelmia?

Laajamittaisessa ja ammattimaisessa marjanpoiminnassa käytetään esimerkiksi mekaanista haravointia, jossa varvukosta irrotetaan kerralla niin kypsät kuin raa ́atkin marjat. Sen on huomattu vahingoittavan juuristoa, ja sato jää ainakin seuraavana vuonna pienemmäksi. Siihen ovat syyllistyneet niin koti- kuin ulkomaisetkin firmat ja poimijat.

Onko tarkoitus suojella luontoa vai antaa maanomistajalle mahdollisuus rahastamiseen?

Haluamme selvät rajat siihen, mihin kenelläkin on oikeus. Rajojen ylittäminen edellyttäisi aina luvan kysymistä maanomistajalta. Sopimus voisi sitten olla millainen tahansa, pelkästä suusanallisesta suostumuksesta maksulliseen käyttöoikeuteen.

Miten muutokset tehtäisiin ja miten niitä valvottaisiin?

Lähinnä ne pitäisi saattaa ulkoilulakiin. Pykälät laajamittaisesta liiketoiminnasta toisen omistamalla maalla pitäisi kirjoittaa tarkoiksi ja yksiselitteisiksi. Valvonta tuskin vaatisi lisäresursseja, sillä onhan myös nykyisissä jokamiehenoikeuksissa joukko sääntöjä ja rajoituksia, joita pitää noudattaa.

Onko pelkoa, että jokamiehenoikeuksien tiukentaminen romuttaisi maaseudulta lupaavan bisnesmuodon ja entistä suurempi osa luonnonsadosta jäisi hyödyntämättä?

En usko semmoiseen. Eikä tarkoitus ole suinkaan lopettaa liiketoimintaa, vaan saada sille pelisäännöt, koska se on päässyt ryöstäytymään turhan villiksi. Pääosin nykyiset käytännöt eivät muuttuisi miksikään; kansalaiset saisivat poimia marjoja ja sieniä mielin määrin sekä omaan käyttöön että myyntiin. Vain ohjattu joukkokeruu tulisi luvanvaraiseksi.

jokamiehen oikeusmarjanpoimita

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.