Tavoitteena on ollut pysäyttää maapallon lämpötilan nousu alla kahden asteen. Miltä nyt vaikuttaa, dosentti Jouni Räisänen Helsingin yliopistosta?

Kahdella asteella tarkoitetaan yleensä kahta astetta esiteolliseen tasoon verrattuna. Jos se ymmärretään 1800-luvun lopun tasoksi, ilmastojärjestelmän viiveiden ja teknis–taloudellis–poliittisten viiveiden takia on todennäköistä, että raja tulee ylittymään, vaikkei se ole vielä täysin varmaa.

Kuinka paljon maailman lämpötila ja Suomen lämpötila ovat nousseet tähän asti?

Maapallolla noin 0,8 astetta, suomessa karkeasti yhdellä asteella.

Milloin oltaisiin kahdessa asteessa?

Viime vuosikymmeninä lämpötila on noussut noin 0,15 astetta vuosikymmenessä. Tällä vauhdilla jäljellä olevat 1,2 astetta veisivät 80 vuotta eli raja ylittyisi vuoden 2090 paikkeilla. Jos ja kun hiilidioksidipäästöjen kasvu jatkuu, otaksuttavasti myös lämpeneminen nopeutuu. näin todennäköisempi arvio voisi olla vuoden 2060 tienoilla. Paljon riippuu ilmaston herkkyydestä kasvihuonekaasujen lisääntymiselle, mitä ei vielä tunneta tarkasti. Hiilidioksidin osalta näyttää pahalta, koska kytkös energiantuotantoon on niin vahva. Lyhytikäisempien kaasujen (esimerkiksi metaani) sekä ilmakehää lämmittävien (noki) ja jäähdyttävien hiukkasten (muun muassa sulfaatit) pitoisuuksiin voidaan vaikuttaa nopeammin ja suhteessa helpommin.

Mikä takia kahden asteen ylittämisestä ollaan huolestuneita?

Kaksi astetta on osittain veteen piirretty viiva. ei tätä rajaa vähempi lämpeneminen ole kategorisesti harmitonta ja sitä suurempi aina katastrofaalista. Tausta-ajatus

on, että pienehköihin muutoksiin on luonnon ja ihmisen helpompi sopeutua, kun muutosten kasvaessa haitat kasaantuvat yhä jyrkemmin. Joskus perusteeksi rajan valinnalle on mainittu Grönlannin mannerjäätikkö: Jos maapallon lämpeneminen jää alle kahden asteen, suurin osa jäätiköstä ilmeisesti säästyy, kun taas suurempi lämpeneminen voisi ajanoloon johtaa jäätikön täydelliseen sulamiseen ja keskimäärin seitsemän metrin nousuun merenpinnan tasossa.

Millaista lämpenemistä raja merkitsisi Suomessa?

Jos ilmastomallit ovat tässä oikeassa, suomessa pitäisi keskimäärin lämmetä yli puolitoistakertaisesti siihen nähden mitä maapallolla keskimäärin. Tähänastinen lämpeneminen on suomessa jäänyt tästä hiukan. Kahden asteen lämpeneminen koko maapallolla vastaisi näin yli kolmea astetta suomessa tai kahden asteen lämpenemistä nykytasosta.

hiilidioksidiilmastonmuutos

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.