Lohjan kaupunki kaavailee lakkautetun kalankasvattamon alueelle kerrostaloja, kun taas luontoväki haluaa pitää paikan virkistysalueena. Kaupungin ympäristöjohtaja Pekka Puistosalo vastaa Suomen Luonnon kysymyksiin.

Lemminkäinen havittelee kerrostalojen ja hotellin rakentamista Lohjan Porlan alueelle. Porlasta osa kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan, ja Pro Porla -liike haluaisi myös entisen kalanviljelylaitoksen pysyvän virkistysalueena. Pekka Puistosalo, miksi se rakennettaisiin?
Ei ole alun alkaenkaan ollut kyse siitä, että koko alue rakennettaisiin vaan osa siitä. Porlan alue koostuu lammikoista, joille luontoselvitys antoi ymmärtää kalanviljelystoiminnan loppumisen jälkeen päässeen kerääntymään sellaisen eliöstön kuin siellä nyt on. Ajatus on, että kun paikalliset yhdistykset ovat toivoneet, että Porlan
aluetta voitaisiin kunnostaa kuntalaisten virkistyskäyttöön, mutta kaupungilla ei ole määrärahoja, rakennusoikeuden myymisellä kunnostukseen saataisiin rahaa. Tietysti rannalle tulisi myös hotelli, jota Lohjalle on pitkään kaivattu.

Lemminkäinen teetti tosiaan Porlasta luontoselvityksen, joka löysi sieltä muun muassa poikkeuksellisen paljon lintulajeja sekä luontodirektiivin suojelemia täplälampikorentoja ja viitasammakoita. Porla on myös Eurobats-sopimuksella suojeltujen lepakoiden ruokailualue. Mahtuuko rakentaminen sinne?
Mahtuu, sehän on seitsemän hehtaarin alue. Asia on käyty luontoselvittäjän kanssa läpi, ja Uudenmaan ely-keskukseen on annettu tämä selvitys tiedoksi. Luontoselvittäjä antoi ymmärtää, että on osa Porlaa, jonne voi rakentaa, ja toinen, selkeästi suurempi osa, jonne ei voi.

Lohjan kaupungin toiminnasta tehtiin valitus oikeuskanslerille. Edellinen kaupunginhallitus jätti rakentamisen Porlan osalta osayleiskaavasta pois mutta uusi rajasi Porlan koko kaavan ulkopuolelle niin, että sinne voikin rakentaa. Eikö tässä menty lain harmaalle alueelle?
Asia on tarkistettu lakimiehiltä, mitään laitonta ei ole tehty. Päättäjät viime kädessä päättävät, miten toimitaan, ja he ovat suostuneet näin etenemään. Me viranhaltijat esittelemme asian heille.

Tunne luontosi, tue luonnonsuojelua

Suomen Luonnosta saat ajankohtaista luontotietoa ja
innostavia vinkkejä luonnonharrastukseen.
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.