Helsingin rannikon tuntuman Vallisaarella ja Kuninkaansaarella sekä ulommilla Kuivasaarilla olisi ottajia: vapaa-ajan viettäjät, Helsingin kaupunki, Metsähallitus ja rakennuttajat. Koska saarilla on mittavia luonto- ja kulttuuriarvoja, valtiovarainministeriö asetti viime syksynä työryhmän pohtimaan niiden kohtaloa. Työ ei kuitenkaan ole vielä edes alkanut. Jarmo Nieminen, mistä tässä nyt kiikastaa?

Tämä on valtiolle ennakkopäätös ja siksi vaikea. Kohteita, joista valtio luopuu on kymmeniä, ellei satoja. Kun rannikkolinnakkeita lakkautetaan, niiden käytössä olleita saaria siirretään muuhun käyttöön. Jos Helsingissä tehdään linjaratkaisu, myös muualla on noudatettava samoja periaatteita.

Meneekö ratkaisuun vuosia?

Ei saa mennä. Ei ole oikein, että puolustusvoimat pakotetaan pitämään saaria kiinni perusteilla, jotka eivät kuulu maanpuolustuslakiin. Se joutuu kuitenkin maksamaan alueista vuokraa ja ylläpitämään valvontajärjestelmää sekä vartiostoa.

Mitä saarten avaamisesta yleisölle seuraisi?

Jos saaret avataan vapaalle turismille, luontoarvot tuhoutuvat. Arvot ovat syntyneet siksi, ettei saarille ole vapaasti päässyt. Siviili-invaasio on saarten luonnon suurin uhka. Myös vandalismi on vaarana. Saarilla on muinaismuistoja, joita rosvotaan.

Entä jos saaret myytäisiin rakennuttajille?

Silloin menetettäisiin sekä luonto että historian kerrostumia.

Mitkä ovat Vallisaaren ja Kuninkaansaaren suurimmat arvot?

Saarten suurin arvo on valtoimenaan rehottava koskematon luonto ja sen mukanaan tuoma eliöstö, joka on pinta-alaan nähden Uudenmaan monimuotoisin.

Mitä saarille pitäisi tehdä?

Luonnon monimuotoisuuden kannalta olisi parasta, ettei saarille tehtäisi mitään. Uskon kuitenkin että saarten tulevaisuus on matkailussa.
Olen aika pitkälle Metsähallituksen linjoilla; saaret pitäisi avata ohjatulle luontomatkailulle. Mallia voisi ottaa Söderskäristä. Siellä on luontomatkailuyrittäjiä, jotka vievät ryhmiä luontoon Metsähallituksen ohjeistamana.

Vallisaaressa on asuttu vielä 1970-luvulla ja siellä voisi asua jatkossakin. Asukkaat huolehtisivat luonnonsuojelusta, saaren matkailupalveluista, muinaismuistoista ja muista kulttuuriarvoista. Siellä elettäisiin saaren ehdoilla.

 

Juttu on julkaistu Suomen Luonnon numerossa 5/2012.

helsinkikuninkaansaarimatkailuvallisaari

Tilaa uudistunut Suomen Luonto!

Tunne luontosi ja tue luonnonsuojelua, tilaa lehti tai digilukuoikeus!