Öljyntorjuntavalmius ei ole riittävä, sanoo Syken yli-insinööri Kalervo Jolma. Professori Sakari Kuikka Helsingin yliopistosta varautuisi luontokohteiden suojaamiseen öljyltä.

Syyskuun lopussa Bahamaan liputettu tankkeri ajoi karille Tallinnan edustalla. 200-metrinen laiva ei ollut lastissa. Mitä olisi tapahtunut, jos tankkeri olisi ollut täynnä öljyä, yli-insinööri Kalervo Jolma Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksen ympäristövahinkotorjunnasta? Olisimme pistäneet täyden rumban päälle. Selvittäneet, mitä vuotoja on, ja torjuntatyö sen mukaan.Tuollainen onnettomuus on siis mahdollinen Suomenlahdella? Kyllä.Ehditäänkö Suomenlahti silloin pelastaa? Suomen valmiudet ovat hyvät, mutta ne eivät ole riittävät. 30 000 tonnin vahingon torjumiseen voimavarat eivät nykyisellään riitä. Suomelle valmistuu yksi uusi laiva 2014. Sen lisäksi tarvittaisiin vielä yksi Louhi-kokoluokan laiva.

Louhi on suurin valtion 15 öljyntorjunta-aluksesta. Entä naapurimaiden valmius? Valmiudet olisivat riittävät, jos Viro saisi kaksi alusta lisää ja jos Venäjän rakenteilla olevat laivat valmistuisivat.

Kuinka suuri öljyonnettomuuden riski on Suomenlahdella, professori Sakari Kuikka Helsingin yliopistosta? Vuosittain todennäköisyys tankkerionnettomuudelle on vajaat 20 prosenttia. Todella suuren, yli 30 000 tonnin öljypäästön riski on karilleajoissa noin yksi neljästäsadasta ja yhteentörmäyksessä yksi viidestäkymmenestä haveritapahtumasta. Jo paljon tätä pienempi päästö on vakava.

Miten mereen joutunut öljy vaikuttaisi luontoon? Vuodenaika ja se, mihin öljy rantautuu, vaikuttavat paljon. Esimerkiksi Hankoniemi on erityisen herkkää aluetta ja siellä on paljon jo muutoinkin uhanalaisia lajeja. Melko pienikin päästö voi tappaa paljon lintuja, jos se sattuu lintualueille. Lintujen ohella rantakasvillisuus ja kalastokin voivat kärsiä öljystä. Esimerkiksi jo Antonio Gramscin 570 tonnin päästö vuonna 1987 on alustavien tutkimustulostemme perusteella saattanut vaikuttaa silakan lisääntymiskykyyn Suomenlahdella.

Miten luontoriskejä voi minimoida?
Tärkeimpien luontokohteiden suojaamiseen tulisi varautua paljon nykyistä paremmin. Esimerkiksi suojakankaiden käyttöön tulisi panostaa systemaattisesti. Niillä voidaan suojata rantakasveja ja joitain hyönteisiäkin.

SuomenlahtiÖljyntorjunta

Tunne luontosi, tue luonnonsuojelua

Suomen Luonnosta saat ajankohtaista luontotietoa ja
innostavia vinkkejä luonnonharrastukseen.
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.