Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan maamme nykyinen luonnonsuojelualueverkko on riittämätön metsälintulajistollemme ilmaston lämmetessä.

Tutkimuksesta selviää, että nykyinen suojelualueverkko on riittävä avoisoiden ja kosteikkojen lintulajistolle myös ilmaston muuttuessa. Huonompi tilanne on kuitenkin metsälintujen kannalta, sillä suojelualueisiin sisältyy vain pieni osa metsälintujen elinympäristöä.

Tutkimuksessa arvioitiin suojelun kattavuutta lintujen kannalta kolmen erilaisen ilmastonmuutosskenaarion kautta.

Lue lisää tutkimuksesta Suomen ympäristökeskuksen sivuilta >>

LinnutluonnonsuojelumetsälintuSYKE

Tunne luontosi

Tilaamalla Suomen Luonnon pysyt ajan tasalla luonnon tapahtumista ja tuet suomalaisen luonnon suojelua.
Digiarkistossa näköislehtinä lähes koko lehden 81-vuotias historia.