Suomella on kansainvälinen vastuu tiettyjen pohjoisten alkuperäislajien säilyttämisestä. Vastuu merkitsee sitä, että lajin seurantaa ja tutkimusta tehostetaan ja että lajin elinympäristö otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa. Vastuulajit eivät välttämättä ole uhanalaisia. Niillä ei ole lainsäädännössämme määriteltyä asemaa.

Vastuulajitarkastelu on tehty linnuista, nisäkkäistä, putkilokasveista ja sammalista. Myös kovakuoriaisia ja perhosia on tarkasteltu melko kattavasti. Muista eliöryhmistä on mukana yksittäisiä lajeja, joiden kannasta tai levinneisyysalueesta huomattava osa on Suomessa. Listassa ovat myös maailman uhanalaisten lajien luettelossa mainitut Suomessa esiintyvät lajit (tilanne vuonna 2000).

Lue lisää Suomen vastuulla olevista lajeista Mauri Leivon artikkelista Unohtuiko vastuu? 15. marraskuuta ilmestyneestä Suomen Luonnosta.

Suomen kansainväliset vastuulajit

Nisäkkäät
tammihiiri Eliomys quercinus (luokiteltu Suomesta hävinneeksi 2010)
ahma Gulo gulo (kansainvälisesti VU)
harmaahylje Halichoreus grypus
tunturisopuli Lemmus lemmus
itämerennorppa Phoca hispida botnica (alalaji,kansainvälisesti VU)
saimaannorppa Phoca hispida saimensis (alalaji,kansainvälisesti EN)
liito-orava Pteromys volans
metsäpeura Rangifer tarandus fennicus (alalaji)
korpipäästäinen Sorex isodon
kääpiöpäästäinen Sorex minutissimus

Linnut
rantasipi Actitis hypoleucos
helmipöllö Aegolius funereus
ruokki Alca torda (vain Itämeren kanta)
tavi Anas crecca
haapana Anas penelope
kiljuhanhi Anser erythropus (kansainvälisesti VU)
metsähanhi Anser fabalis fabalis (vain tämä alalaji)
karikukko Arenaria interpres
tukkasotka Aythya fuligula
huuhkaja Bufo bufo
telkkä Bucephala clangula
riskilä Cepphus grylle (vain Itämeren kanta)
ruisrääkkä Crex crex (kansainvälisesti VU)
laulujoutsen Cygnus cygnus
varpuspöllö Glaucidium passerinum
selkälokki Larus fuscus fuscus (vain tämä alalaji)
pikkulokki Larus minutus
jänkäsirriäinen Limicola falcinellus
isokäpylintu Loxia pytyopsittacus
jänkäkurppa Lymnocryptes minimus
pilkkasiipi Melanitta fusca
uivelo Mergus albellus
isokoskelo Mergus merganser
tukkakoskelo Mergus serrator
kuovi Numenius arquata
pikkukuovi Numenius phaeopus
kuukkeli Perisoreus infaustus
leppälintu Phoenicurus phoenicurus
pohjantikka Picoides tridactylus
taviokuurna Pinicola enucleator
allihaahka Polysticta stelleri (kansainvälisesti VU)
haahka Somateria mollissima
kalatiira Sterna hirundo
teeri Tetrao tetrix
mustaviklo Tringa erythropus
liro Tringa glareola
valkoviklo Tringa nebularia
metso Tetrao urogallus

Perhoset

mäkihiilikoi Anacampsis furcella
luhtasirppikääriäinen Ancylis kenneli
taigakääriäinen Argyrotaenia illustrana
lapinvuokkohohtokoi Aristotelia heliacella
luhtakirjokääriäinen Aterpia chalybeia
nunnamittari Baptria tibiale borealis ja Baptria tibiale fennica (kaksi eri alalajia)
ketotöyhtökoi Bucculatrix argentisignella
kallioistöyhtökoi Bucculatrix latviaella
pohjansurviaiskoi Cauchas breviantenella
suomenlehtovähämittari Chloroclystis v-ata relicta (alalaji)
ahoaamukääriäinen Clepsis lindebergi
muurainhopeatäplä Boloria freija
kääpiöhopeatäplä Boloria improba
karjalanpussikoi Coleophora carelica
lapinkeltaperhonen Colias hecla
tunturikeltaperhonen Colias tyche
hietahitukoi Elachista bruuni
luhtakastikkahitukoi Elachista vonschantzi
paljakkapohjanmittari Entephria punctipes
suonokiperhonen Erebia embla
ruijannokiperhonen Erebia polaris
somerikkopeilikääriäinen Eucosma guentheri
viirupikkumittari Eupithecia pernotata
kenttähietakoi Gnorimoschema streliciellum
lapinverkkoperhonen Hypodryas iduna
suovenhokas Nola carelica
paljakkakylmänperhonen Oeneis bore
rämekylmänperhonen Oeneis jutta
sarakylmänperhonen Oeneis norna
isoapollo Parnassius apollo (kansainvälisesti VU)
mustikkakehrääjä Phyllodesta ilicifolium (kansainvälisesti VU)
saamenkehnäyökkönen Polia conspicua
luhtatuikekoi Prochoreutis solaris
suokirjosiipi Pyrgus centaureae
kaakonkoisa Sciota lucipetella
kalliosinisiipi Scolitantides orion
pohjanlehtimittari Scopula frigidaria
lapinvuokkoväkäskoi Sophronia gelidella
tuturiharmoyökkönen Xestia lorezi
liuskepaljakkayökkönen Xestia lyngei
tuhkapaljakkayökkönen Xestia quieta

Kovakuoriaiset

korukeräpallokas Agathidium pulchellum
puikkohärö Airaphilus perangustus
perminseppä Ampedus lepidus
rusoseppä Ampedus suecicus
jannensirkeinen Anopleta janssoni
kulonyhäkäs Corticaria planula
Cryptophagus quadrihamatus
saloihrakuoriainen Dermestes palmi
kultaruokokuoriainen Donacia aureocincta
piurukuoriainen Donacia fennica
Epuraea rufobrunnea
ventoharvekiitäjäinen Harpalus nigritarsis
aarnimäihiäinen Ipidia sexguttata
Laccobius decorus
meriuposkuoriainen Macroplea pubipennis
siljokuoriainen Megatoma pubescens
vantaanripsikkä Ptiliolum stockmanni
Ptinella johnsoni
haapaliskokuntikas Quedius lundbergi
suomenrantusukeltaja Rhantus fennicus
kulokurekiitäjäinen Sericoda bogemannii
Stenus audax
leppäkaarnuri Trypophloeus alni
haavansahajumi Xyletinus tremulicola
jurokuoriainen Zavaljus brunneus
kilpitaitosukeltaja Agabus glypealis (kansainvälisesti EN)
punahärö Cucujus cinnabarinus (kansainvälisesti VU)
jättisukeltaja Dytiscus latissimus (kansainvälisesti VU)
erakkokuoriainen Osmoderma eremita (kansainvälisesti VU)

Piurukuoriainen. Kuva: Tapio Kujala

Luteet
palolatikka Aradus angularis
synkkälatikka Aradus erodus
haapalatikka Aradus truncatus

Kaskaat
tumma-aarnikaskas Cixidia confinis
pohjanaarnikaskas Cixidia lapponica

Pistiäiset
norkomuurahainen Formicoxenus nitidulus (kansainvälisesti VU)
kuusamankudospistiäinen Pamphilius torwaldi
jalolehtiäinen Ussurinus nobilis

Hämähäkit
isorantahämähäkki Dolomedes plantarius (kansainvälisesti VU)

Äyriäiset
jokirapu Astacus astacus (kansainvälisesti VU)

Nilviäiset
jokihelmisimpukka Margaritifera margaritifera (kansainvälisesti EN)

Lehtisammalet
suonikarstasammal Andraea crassinervia
sopulinsammal Aplodon wormskioldii
pahtaomenasammal Bartramia halleriana
ryppysukerosammal Brachythecium erythrorrhizon
sopulinsuikerosammal Brachythecium latifolium
napahiirensammal Bryum wrightii
katvesammal Callicladium haldanianum
pohjanväkäsammal Campylium laxifolium
luhtakilpisammal Cinclidium subrotundum
isotorasammal Cynodontium suecicum
taigakynsisammal Dicranum acutifolium
äimäkynsisammal Dicranum angustum
pohjankynsisammal Dicranum drummondii
lännenkynsisammal Dicranum leioneuron
upossirppisammal Drepanocladus sordidus
pohjankellosammal Encalypta mutica
isokellosammal Encalypta procera
suvantonäkinsammal Fontinalis dichelymoides
lapinsirppisammal Hamatocaulis lapponicus
kiiltosirppisammal Hamatocaulis vernicosus
korpihohtosammal Herzogiella turfacea
vuomapalmikkosammal Hypnum holmenii
pohjankiiltosammal Isopterygiopsis alpicola
pohjannuijasammal Meesia hexasticha
isonuijasammal Meesia longiseta
purolehväsammal Mnium lycopodioides
pohjanlehväsammal Mnium spinosum
tulvasammal Myrinia pulvinata
koloviuhkasammal Neckera besseri
haapariippusammal Neckera pennata
lapinpahtasammal Orthothecium lapponicum
tunturihiippasammal Orthotrichum pellucidum
lokinhiippasammal Orthotrichum pylaisii
särmälähdesammal Philonotis seriata
idänlehväsammal Plagiomnium drummondii
rantakarhunsammal Polytrichum jensenii
pohjanjalosammal Pseudocalliergon angustifolium
pohjanvaskisammal Pseudoleskeella papillosa
napalehväsammal Rhizomnium andrewsianum
kuusamonlehväsammal Rhizomnium gracile
kaitahitusammal Seligeria brevifolia
kaarihitusammal Seligeria campylopoda
idänhitusammal Seligeria diversifolia
rimpirahkasammal Sphagnum annulatum
kuultorahkasammal Sphagnum aongstroemii
pohjanrimpirahkasammal Sphagnum jensenii
kurjenrahkasammal Sphagnum pulchrum
pohjanrahkasammal Sphagnum subfulvum
pallopäärahkasammal Sphagnum wulfianum
pohjansompasammal Splachnum melanocaulon
punasompasammal Splachnum rubrum
haisumarrassammal Tayloria tenuis
oikokaulasammal Trematodon laetevirens
pohjantakkusammal Ulota curvifolia
pohjansirppisammal Warnstoerfia tundrae

Haapariippusammal. Kuva: Mauri Leivo

Maksasammalet
kantoraippasammal Anastrophyllum hellerianum
etelänraippasammal Anastrophyllum michauxii
turjansammal Arnellia fennica
kantopaanusammal Calypogeia suecica
hitupihtisammal Cephalozia macounii
ryytisammal Geocalyx graveolens
etelänhopeasammal Gymnomitrion obtusum
purokaltiosammal Harpanthus flotovianus
kantokorvasammal Jungermannia leiantha
pikkulovisammal Lophozia ascendens
karhunlovisammal Lophozia grandiretis
herttalovisammal Lophozia obtusa
kalkkilovisammal Lophozia perssonii
vuoripussisammal Marsupella sparsifolia
loukkosiiransammal Nardia insecta
kantokinnassammal Scapania apiculata
pahtakinnassammal Scapania crassiretis
kielikinnassammal Scapania lingulata
kourukinnassammal Scapania massalongi
hetekinnassammal Scapania paludosa
pussikämmensammal Tritomaria polita

Sanikkaiset
pohjannoidanlukko Botrychium boreale
suikeanoidanlukko Botrychium lanceolatum
ahonoidanlukko Botrychium multifidum
pikkunoidanlukko Botrychium simplex
myyränporras Diplazium sibricum
tuoksualvejuuri Dryopteris fragans
idänimarre Gymnocarpium continale
vaalealahnanruoho Isoetes echinospora
tummalahnanruoho Isoetes lacustris

Siemenkasvit
punakonnanmarja Actaea erythrocarpa
upossarpio Alisma wahlenbergii
ruijankissankäpälä Antennaria nordhageniana
perämerenmaruna Artemisia campestris ssp. bottnica (alalaji)
neidonkenkä Calypso bulbosa
vienansara Carex atherodes
lettosara Carex heleonastes
velttosara Carex laxa
kuusamonnokkasara Carex lepidocarpa ssp. jemtlandica (alalaji)
vaaleasara Carex livida
viitasara Carex tenuiflora
lettohernesara Carex viridula var. bergrothii (muunnos)
tunturihärkki Cerastium alpinum (vain serpentiinirodut)
lapinlinnunsilmä Chrysosplenium tetrandum
hajuheinä Cinna latifolia
vesipaunikko Crassula aquatica
pohjanlahdenlauha Deschampsia bottnica
pulskaneilikka Dianthus superbus (vain serpentiinirodut)
oikovesirikko Elatine orthosperma
kolmihedevesirikko Elatine triandra
turjanhorsma Epilobium laestadii
kalvaskallioinen Erigeron acer ssp. decoloratus (alalaji)
himmeävilla Eriophorum brachyantherum
perämerensilmäruoho Euphrasia bottnica
ahosilmäruoho Euphrasia rostkoviana ssp. fennica (alalaji)
korpisorsimo Glyceria lithuanica
lännenmaarianheinä Hierochloe odorata ssp. baltica (alalaji)
nelilehtivesikuusi Hippuris tetraphylla
isosolmuvihvilä Juncus articulatus var. hylandri (muunnos)
lamosolmuvihvilä Juncus articulatus var. lindhardii (muunnos)
nuottaruoho Lobelia dortmanna
serpentiinipikkutervakko Lychnis alpina var. serpentinicola (muunnos)
meriminttu Mentha aquatica var. litoralis (muunnos)
lapinnätä Minuartia biflora (vain serpentiinirodut)
hentonäkinruoho Najas tenuissima
suolasänkiö Odontites litoralis
suomensuolasänkiö Odontites litoralis ssp. fennicus (alalaji)
lietetatar Persicaria foliosa
karvayökönlehti Pinguicula villosa
kellosinilatva Polemonium acutifolium
meritatar Polygonium oxyspermum
tuppivita Potamogeton vaginatus
ruijanesikko Primula nutans ssp. jokelae (alalaji)
lapinleinikki Ranunculus lapponicus
sammakonleinikki Ranunculus reptabundus
kelluskeiholehti Sagittaria natans
lettorikko Saxifraga hirculus
pohjanpalpakko Sparganium hyperboreum
suomentähtimö Stellaria fennica
äimäruoho Subularia aquatica
pohjanhoikkaängelmä Thalictrum simplex ssp. boreale (alalaji)
tenonajuruoho Thymus serphyllum ssp. tanaënsis (alalaji)
lapinkaura Trisetum subalpestre
pohjannokkonen Urtica dioica ssp. sondenii (alalaji)
pahtahietaorvokki Viola rupestris ssp. relicta (alalaji)
kaiheorvokki Viola selkirkii

Neidonkenkä. Kuva: Mauri Leivo

Sienet
raidantuoksukääpä Haploporus odorus
aarniukonsieni Lepiota lignicola
kaltakerroskääpä perennipora tenuis var. pulchella (muunnos)
haavanpökkelökääpä Polyporus pseudobetulinus
hytymaljakas Sarcosoma globosum

Jäkälät
raidanpiilojäkälä Arthonia incarnata
lepännuppijäkälä Calicium adaequatum
punakultajäkälä Caloplaca biatorina
okahirvenjäkälä Cetraria odontella
pohjanhyytelöjäkälä Collema curtisporum
jauhehankajäkälä Evernia mesomorpha
kalliomunuaisjäkälä Nephroma helveticum
vuomanahkajäkälä Peltigera retifoveata
jauhetinajäkälä Stereocaulon farinaceum

kansainväliset vastuulajitSuomen vastuulajitvastuulaji

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.