Luonnonvarakeskuksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon valtakunnallisen seuranta-aineiston mukaan monet vesilinnut ovat vähentyneet huolestuttavasti parinkymmenen viime vuoden aikana. Mikä lintukantoja vaivaa tutkimusprofessori Hannu Pöysä Itä-Suomen yliopistosta Joensuusta?

Uhanalaisissa vesilinnuissa on paljon riistasorsia kuten haapana, jouhisorsa, heinätavi sekä puna- ja tukkasotka. Johtuuko kato metsästyksestä?
Vesilintujen viimeaikainen taantuminen ei liity metsästyspaineeseen vaan elinympäristöjen muuttumiseen, lähinnä vesistöjen ylirehevöitymiseen. Taantuneiden lajien joukossa on sekä metsästettäviä että rauhoitettuja lajeja kuten mustakurkku-uikku ja silkkiuikku.

Miten rehevöityminen näkyy vesilintujen ahdingossa?
Kun vertasimme sekä rehevillä että karuilla vesillä pesivien lajien kantoja saimme selkeän tuloksen: sorsien kuten haapanan, tavin ja tukkasotkan populaatiokehitys oli rehevillä vesillä negatiivinen, kun taas karujen vesien kannat olivat säilyneet suurin piirtein ennallaan.

Miten veden rehevyys vaikuttaa lintuihin?
Ylirehevöityneet järvet ovat sameita, mikä rajoittaa vesilinnuille tärkeiden uposkasvien ja pohjaeläinten määrää. Niitä vaivaa myös umpeenkasvu. Se pienentää avovesialueista riippuvaisten lajien elintilaa. Lisäksi ylirehevissä vesissä on paljon särkikaloja, jotka kilpailevat lintujen kanssa samasta ravinnosta ja edelleen heikentävät vesilintujen elinoloja.

Mitä muita syitä lintujen vähenemiseen on löydetty?
Tutkimuksissa on tullut esille myös järvikortteen väheneminen, joka vaikuttaa erityisesti haapanaan. Lintu suosii poikasvaiheessa järvikortteita, joiden pinnalta poikaset napsivat selkärangattomia. Kasvustojen vähenemisen on havaittu olevan yhteydessä laulujoutsenen laiduntamiseen sekä piisamiin, joka myös käyttää kortetta sekä ravintonaan että pesämateriaalina.

Pitäisikö vesilintujen metsästystä rajoittaa?
Kaikkien taantuneiden riistasorsien osalta metsästyskuolleisuuden roolia on syytä punnita tarkkaan. Joidenkin harvalukuisten ja jo pidempään taantuneiden lajien kuten heinätavin, jouhisorsan ja punasotkan rauhoitusta voisi hyvinkin harkita. Onneksi sinisorsan kanta on kasvamaan päin ja tavin ja telkänkin kannat ovat vielä vakaita. Ne ovat riistasorsista kuitenkin tärkeimpiä.

Suora Linja -palstalla Suomen Luonto selvittää vastaukset tärkeisiin kysymyksiin.

sorsalinnut

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.