Tshernobyl räjähti 1986, mutta sen jäljet näkyvät yhä Suomenkin luonnossa. Merkittävin radioaktiivisista aineista on cesium-137, jonka puoliintumisaika on 30 vuotta.

Paikallisesti luonnontuotteista löydetään edelleen suosituksen ylittäviä pitoisuuksia, joten riistan- ja poronliha, marjat, sienet sekä kalat voivat sisältää huomattavasti cesium-137:ää.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on tehostanut elintarvikkeiden radioaktiivisuusvalvontaa hankkeella, jossa kerätään tietoja radioaktiivisten aineiden esiintyvyydestä muun muassa metsämarjoissa, sienissä, kalassa ja riistassa.

”Noin 40 kuntaa ja kuntayhtymää vähintään 400 näytteellä on mukana”, hankkeen vetäjä, ylitarkastaja Ulla Karlström Evirasta iloitsee. ”Valmiusketjua on nyt entisestään vahvistettu. Jos meillä päin sattuu jotakin, niin näytteiden tutkimusverkosto on valmiina. Jonakin päivä sille saattaa olla tarvetta.”

Valtakunnallinen yhteenveto tuloksista valmistuu alkukesällä.

”Mitään yllätyksiä ei ole tullut. Alueilta, joilla laskeuma Tshernobylin onnettomuuden jälkeen oli suuri, löytyy edelleen korkeita radioaktiivisuuspitoisuuksia esimerkiksi sienistä”, Karlström sanoo.

Ajatuksena olikin muistuttaa näiden alueiden marjan- ja sienenpoimijoita. ”Sienien radioaktiivisuudesta saa 90 prosenttia pois liottamalla ja keittämällä. Keitinvesikin on heitettävä pois”

Sienissä on lajikohtaisia eroja. Esimerkiksi rouskuissa, orakkaissa, kangastateissa, kehnäsienissä ja mustavahakkaissa on runsaasti cesiumia jo lievänkin laskeuman alueella. Vähiten radioaktiivisuutta keräävät kantarellit, herkkutatit, punikkitatit, lampaankäävät, voitatit, mesisienet, huhtasienet, korvasienet ja tuoksuvalmuskat.

Karlströmin mukaan tilanne on kohtuullisen hyvä verrattuna Ruotsiin ja Norjaan. ”Siellä on ympäristössä sen verran radioaktiivista materiaalia, että poroja joudutaan edelleen ruokkimaan.”

Säteilyturvakeskuksen laatimasta Tshernobylin onnettomuuden jälkeisestä laskeumakartasta voi nähdä, että pahimmat laskeumat tulivat Pirkanmaalle, Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon.

Kuva: Säteilyturvakeskus

Cesium-laskeuma on esitetty kilobecquereleinä neliömetriä (kBq/m2) kohden 1987. Kuva Säteilyturvakeskus.

 

laskeumasäteilyTsernobylydinvoima

Tunne luontosi

Lähde retkelle metsään, suolle, merelle, kauas ja lähelle.
Tutustu, opi, ihastu ja voimaannu. Koe Suomen Luonto!