Espoon suurimman järven, Bodominjärven itäpuolella sijaitseva Matalajärvi on erinomainen lintupaikka. Järven muodon, joka on kuin pyöristynyt kolmio, vuoksi melko matalasta lintutornista näkee hyvin lähes koko järven alueelle. Kaukoputki on suositeltava, mutta kiikareillakin näkee mukavasti lintuja. Nimensä mukaisesti järvi on matala, hyvä jos reilun metrin verran vettä on syvimmillä kohdilla.

Matalajärven lintutorni. Kuva: Jussi Helimäki

Matalajärvellä on nyt syksyllä paljon nähtävää. Muuttoaikaisena levähdysalueena järven merkitys on huomattavan suuri. Satapäiset vesilintuparvet täplittävät avovettä. Tyypillisiä syksyn lintuja järvellä ovat varsinkin kanadan- ja valkoposkihanhet, haapanat, nokikanat sekä joutsenet. Myös suuria harmaasorsamääriä lasketaan toisinaan alueella.

Valkoposkihanhet ja haapanat kerääntyvät isoiksi parviksi. Kuva: Jussi Helimäki

Eräs kiintoisa laji on uivelo, jota tavataan Matalajärvellä usein myöhäissyksyllä. Uivelot lepäilevät hetken aikaa muuttomatkallaan järvellä ennen siirtymistään talveksi etelämmäs, kenties vain Itämerelle. Tämän syksyn ensimmäiset uivelot ovat hiljattain saapuneet järvelle. Jalo- ja harmaahaikaroita on niin ikään nyt alueella, parhaimmillaan yli viisi jalohaikaraa on ollut näkyvillä samalla kertaa. Alkusyksyllä rantapensaissa voi yhyttää hyvällä tuurilla sinirintoja.

Jalohaikara Matalajärvellä.

Matalajärvi on pesimälajistoltaan runsas, joskin jotkut lajit ovat taantuneet muun muassa ranta-alueiden laidunnuksen loputtua. Järvellä ja rannan tuntumassa pesivät lukuisten vesilintulajien lisäksi mm. kurki, taivaanvuohi, pikkutikka ja sirittäjä. Pesivien lajien määrä Matalajärvellä ja sen rantametsissä on useimpina vuosina lähemmäs 50.

Matalajärvellä on myös huomionarvoista kasvillisuutta, kuten hentonäkinruohoa, uposvesitähteä ja kiehkuraärviää. Järveä on kuvattu mm. sanoin: Matalajärvi on ainoita Uudellamaalla kasvillisuudeltaan ja kasvistoltaan edustavana ja melko luonnontilaisena säilyneitä luontaisesti runsasravinteisia järviä. Ympäristöstä valuvat ravinteet kuormittavat kuitenkin matalaa vesialuetta.

Matalajärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan, Natura 2000 -verkostoon ja Nuuksion kansallispuistoon. Meriittejä järvellä siis riittää.

Matalajärven lintutornilta Marketanpuistoon johtava kujanne.

Lähiympäristössä on muutakin nähtävää. Matalajärven lounaispuolella on useita rauhoitettuja tammia, pohjoispuolella on useita suojeltuja jalopuumetsiköitä ja kaakkoispuolen Green Flag -palkitussa Marketanpuistossa voi tutustua komeisiin istutuksiin kasvukaudella. Marketanpuiston ja läheisien metsiköiden monien vanhojen jalopuiden ja kookkaiden haapojen myötä ruskakin on alueella näyttävää.

Espoolinturetkipääkaupunkiseudun retkivinkitretkivinkitRetkivinkki

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.