Maisemiltaan komea Mietoistenlahti on arvokas Natura-verkostoon kuuluva lintuvesi, joka sijaitsee Mynälahden pohjukassa Mynämäen kunnassa, noin 30 kilometriä Turusta luoteeseen. Suuri osa koko alueesta kuuluu Mietoistenlahden luonnonsuojelualueeseen ja valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan.

Alueelle laskee Laajoki pohjoisessa ja Mynäjoki etelässä. Mietoistenlahti onkin paikoin suistomainen, mikä elävöittää entisestään paikan luontoa. Lahti ympäristöineen kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin.

Mietoistenlahti on kansallisesti hyvin merkittävä ja Varsinais-Suomen merkittävin vesi- ja rantalintujen levähdysalue keväisin ja syksyisin. Satapäiset hanhiparvet värittävät taivasta kierrellessään viljelysalueiden ja merenlahden välillä keväällä.

Ruskosuohaukka pesii vuosittain Mietoistenlahdella. Kuva: Jussi Helimäki

Isokoskeloita on laskettu jopa 4000 lintua kerralla. Pienempiä sorsalintuja tavataan lahdella myös suurina kerääntyminä. Niin ikään kahlaajat ovat hyvin edustettuina sekä kevät- että syysmuutolla. Syksyisin merihanhet kerääntyvät suurin joukoin lahdella. Harvinaisempia lintulintuja saattaa esimerkiksi keväällä nähdä huomattavan paljon. Huhtikuussa voi havaita mm. mustapyrstökuirin, isohaarahaukan tai jalohaikaran.

Lintulajeja lahdella, rantaniityillä ja -metsissä pesii kymmeniä, joiden joukossa ovat esimerkiksi luhtakana, ruskosuohaukka ja keltavästäräkki – viimeksi mainittuja pesii alueella huomattava määrä. Tavallinen havainto lahdella on merikotka, joka päivystää matalan veden yllä pääasiassa kaloja tähystellen. Lahti on myös tärkeä kalojen kutualue.

Vasikkahaan eteläisestä tornista avautuvat avarat näkymät. Kuva: Jussi Helimäki

Varsinais-Suomen laajimpia rantaniittyjä hoidetaan laidunnuksen avulla, ruovikoita niittämällä ja niiden jyrsinnällä. Aluetta ovat hoitaneet ELY-keskus, Metsähallitus, Turun Lintutieteellinen Yhdistys ja paikalliset asukkaat.

Luonnonsuojeluarvojen lisäksi Mietoistenlahti on tärkeä virkistäytymispaikka, yksi Lounais-Suomen merkittävimpiä luontoharrastuskohteita. Alueelle tehdään myös opetuskäyntejä. Luontopalveluiden ylläpitämät palvelurakenteet ovat hyvää tasoa.

Vasikkahaan eteläinen lintutorni. Kuva: Jussi Helimäki

Kolme lintutornia, esteetön luontolava, levähdyspaikat, kosteilla paikoilla pitkospuut, hyvät opastetaulut, polkuviitat ja -merkit, kolme pysäköintialuetta ja esteetön kuivakäymälä varmistavat, että alueella ei eksy, saappaita ei juuri tarvitse eikä hätä pääse yllättämään. Etäisyydet Mietoistenlahden pysäköintialueelta Vasikkahaan lintutorneille ovat noin 500 ja noin 800 metriä, mutta Kuustonlahden lintutornin ja Sillankarin esteettömän luontolavan viereen pääsee halutessaan autolla.

kevätretkilinturetkimietoistenlahtiRetkivinkki

Anna luonto lahjaksi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta! Tilaamalla tuet luonnonsuojelutyötä.