Tettigonia cantans

Tuntomerkit: Pääväri vihreä, tasavärinen, isokokoinen, lyhyemmät siivet kuin lehtohepokatilla.

Elinympäristö: Pientareet, metsänreunat, niityt, pensaikot, pihat ja puutarhat.

Levinneisyys: Kaakkois- ja Itä-Suomessa paikoitellen yleinen, puuttuu havumetsien saartamilta alueilta.

Kuuntele idänhepokatin iltapäivän ääntä:

Kuuntele idänhepokatin yöääntä: