50/2021

Susi on Suomessa erittäin uhanalainen eläinlaji. Sitä suojelee Suomen laki ja Euroopan unionin luontodirektiivi.

Suomessa korkein hallinto-oikeus on katsonut ratkaisussaan, EU:n tuomioistuimen ratkaisuun pohjautuen, että vuosina 2015 – 2016 myönnetyt suden metsästyksen poikkeusluvat eivät olleet luontodirektiivin mukaisia eikä niitä olisi siten tullut myöntää.

Tämän vuoksi voi kysyä, miksi parhaillaan on lausunnolla maa- ja metsätalousministeriössä laadittu asetusluonnos, jossa ehdotetaan samanlaisen suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista, joka juuri on todettu em. säädösten vastaiseksi. Asetuksella ei voida edelleenkään poiketa lain velvoittavista säännöksistä. Asiasta on lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden aiempi päätös.

Kaunis susi katselee luottavaisesti maisemaan elokuun lopulla viime kesänä.

Suden kanta oli maaliskuussa 2021 noin 300 yksilöä. Luonnonvarakeskuksen alustava arvio meneillään olevassa tutkimuksessa geneettisesti elinvoimaisesta susikannasta lyhyelläkin aikavälillä Suomessa on noin 500 yksilöä.

Uuden suden kannanhoidollisen metsästysasetuksen antamiseen ei ole tarvetta eikä edellytyksiä. Sudelle kuuluu suojelu, joka sille säädöksissä on annettu.

luonnon monimuotoisuussuojelususivuosi luonnossa

Tunne luontosi

Suomen Luonto on ajankohtaisen luontotiedon aarreaitta!
Tilaamalla tuet Luonnonsuojeluliiton työtä.