Saimaan Puruvedeltä löydettiin tämän kevään pesälaskennoissa pitkästä aikaa saimaannorpan kuutti. Löytö osoitti alueen kuuluvan jälleen norpan lisääntymisalueeseen.

Saman tien heräsi huoli Pilvi-kuutin selviytymisestä. Verkkokalastusta ei ole Puruvedellä rajoitettu muiden lisääntymisalueiden tapaan.

Luonnonsuojeluliiton saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen toivoi Suomen Luonnossa vapaaehtoisia neuvotteluja vaaratilanteen ratkaisuksi.

Ely-keskus Mikkelissä onkin tehnyt asiassa aloitteen kolmelle osakaskunnalle.

”Heille tehdään esitykset rajoitusalueista”, sanoo kalatalousasiantuntija Seppo Reponen Etelä-Savon Elystä.

”Myönteistä henkeä [asiaa kohtaan] on kuultu. Siihen viittaa sekin, että kaksi osakaskuntaa pitää ylimääräisen kokouksen.”

Verkkokalastuksen rajoitukset voivat astua voimaan heti kokousten jälkeen. Niiden pitämistä ei voida kiirehtiä, koska yhdistysten säännöissä olevaa määräaikaa kutsusta kokoukseen ei voida sivuuttaa.

”Osakaskunnat voivat toki jo ennen kokoustakin tiedottaa tilanteesta”, sanoo Reponen.

Lähellä nyt löytynyttä kuuttipesää on valtion yleisvesialue.

”Sen kalastuksesta päättää Metsähallitus”, sanoo Reponen.

Hänen tiedossaan ei ole, onko Metsähallitus rajoittamasta kalastusta alueellaan.

Puruvesi sijaitsee Punkaharjun pohjoispuolella. Kartta Metsähallitus

Saimaannorppa on erittäin uhanalainen norpan alalaji, jota esiintyy koko maailmassa vain Saimaassa. Kanta on pirstoutunut sokkeloisen Saimaan eri osiin. Liikkuminen alueiden välillä on rajoittunutta, joten osakannat ovat osittain eristyneitä, ja niillä on jo perinnöllisiäkin eroja.

Verkkokalastusrajoitukset ovat auttaneet kuuttien selviytymistä. Viime vuosien heikkoina lumitalvina norpille on kolattu pesintää helpottavia apukinoksia, jollaiseen syntyi myös Puruveden Pilvi-kuutti.

Apukinokset voivat kuitenkin olla tulevaisuudessa yhä vaikeampia toteuttaa, jos lunta ei ole kolattavaksikaan. Jo kuluvana talvena lunta oli tarkoitukseen Etelä-Saimaalla paikoin kovin vähän.

Tulevaisuuden haasteet pitävät kannan lievästä kasvusta huolimatta saimaannorpan uhanalaisena luultavasti pysyvästi. Tutkijoiden mukaan norppakannan olisi edelleen vahvistuttava ja levittävä Saimaalla mahdollisimman laajalle.

Puruvesisaimaannorppa

Tunne luontosi

Lähde retkelle metsään, suolle, merelle, kauas ja lähelle.
Tutustu, opi, ihastu ja voimaannu. Koe Suomen Luonto!