Keväällä 2019 14 suomalaista merihanhea saivat kaulaansa erikoisrenkaat, joissa oli aurinkoenergialla toimiva gps-lähetin. Lähettimien avulla oli tarkoitus saada tarkempaa tietoa siitä, mitä muuttoreittejä merihanhet käyttävät ja missä ne talvehtivat.

Suomalaisista merihanhista tiedetään jonkun verran jo ennestään rengastusten perusteella. Vuoteen 2007 mennessä renkaan olivat saaneet 686 yksilöä. Lähes puolet niistä oli istutettuja. Osalla linnuista oli kaularenkaat, minkä ansiosta niiden liikkeistä on kertynyt melko hyvin tietoa. Suurin osa rengaslöydöistä on kuolleista linnuista, ja näistä yli 90 prosenttia on tapettu.

Yksi uuden gps-lähetintutkimuksen tavoitteista onkin selvittää viettävätkö suomalaishanhet talvensa samoilla seuduilla ja samaan aikaan kuin länsieurooppalaiset hanhet.

Länsi-Euroopassa merihanhi on runsas laji, joka aiheuttaa satovahinkoja viljelijöille. Vahinkojen välttämiseksi hanhia metsästetään. Kotimainen merihanhikanta ei kuitenkaan ole niin runsas, että se kestäisi metsästystä talvialueillakin, sillä lajia metsästetään jo Suomen rannikkoalueilla.

Gps-lähetinten avulla pyritään selvittämään liikkuvatko suomalaishanhet samoilla paikoilla ja samaan aikaan kuin vahinkoja aiheuttavat länsieurooppalaiset hanhimassat.

Rengastustietojen perusteella Selkä- ja Perämerellä pesivät merihanhet muuttavat pääasiassa Euroopan länsirannikolle Tanskan, Saksan, Hollannin ja Ranskan rannikkoalueille. Suomenlahdella pesivät linnut talvehtivat pääosin Tsekeissä, Itävallassa, Unkarissa ja Balkanin alueella.

Gps-lähettimillä varustettuja hanhia on seurannassa yhteensä 14. Tuorein paikannus linnuista on helmikuun 2. päivältä. Silloin kahdeksan lintua tavattiin Unkarista, kaksi Saksasta, yksi aivan läntisimmässä Ukrainasta, yksi Tsekeissä, yksi Ruotsin Skånesta ja yksi viihtyi Hollannin ja Belgian rajalla.

Paikannuskarttaa tarkemmin tutkittaessa selviää myös, että erityisesti suojellut kosteikot vetivät lintuja  puoleensa.

Esimerkiksi molemmat Saksassa talvehtivat merihanhet sekä Tsekkien lintu viettivät aikansa pääosin suojelualueilla. Unkarissa sijaitseva Hortobágyn kansallispuisto oli merihanhien keskuudessa hyvin suosittu. Kaikki maassa tavatut suomalaishanhet olivat käyneet Hortobágyssa ja hanhista kaksi olivat edelleen puiston alueella.

Uutinen on hyvä, sillä suojelualueilla linnut voivat ruokailla ja lepäillä rauhassa ilman pelkoa ammutuksi joutumisesta.

Suomalaisten merihanhien muuttoreitit näkyvät kartalla eri värisinä viivoina. Hanhien sijainnit 2. helmikuuta 2020 näkyvät kartalla sinisillä merkeillä. Kuvakaappaus: Laji.fi

Anser ansergps-seurantaluonnonsuojelualuemerihanhitalvehtiminen